Helse, miljø og sikkerheit

Rollene i arbeidet med HMS:

Instituttleiar er ansvarleg.

Dei tilsette skal medverke.

Verneomboda skal se til.

Bedriftshelsetenesta (BHT) skal gje råd.

På den sikre sida

Sikresiden.no er ein mobiltilpassa nettstad som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle tilsette og studentar til å lagre siden på sin mobil og sette seg godt inn i innhaldet.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Vi har eit lokalt arbeidsmiljøutval som skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø.

Handbok for HMS

Handboka viser organiseringa av HMS-arbeidet og rutinar som er utvikla for arbeidet.

Nødnummer

  • Vaktsentralen: 22 85 66 66
  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113

HMS på MN-fakultetet