Helse, miljø og sikring

Rollene i arbeidet med HMS:

Instituttleiar har ansvaret.

Dei ansatte skal medverke.

Verneomboda skal påse.

Bedriftshelsetenesta (BHT) skal gje råd.

På den sikre sida

Sikresiden.no er eit mobiltilpassa nettsted som gir informasjon om kva du skal gjere når og hvis noko skjer. Leiinga ved UiO oppfordrar alle ansatte og studentar til å lagre siden på din mobil og sette deg godt inn i innhaldet.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Vi har eit lokalt arbeidsmiljøutval som skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø.

Handbok for HMS

Handboka viser organiseringa av HMS-arbeidet og rutinar som er utvikla for arbeidet.

Nødnummer

  • Vaktsentralen: 22 85 66 66
  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113