Verneombod ved Fysisk institutt

Fysikkbygningen vest 1.- 4. etasje (minus Kjerne- og energifysikk).

Teoretisk fysikk + HEP (Fysikkbygningen øst, 3. og 4. etasje)

I-lab - Instrumenteringslaboratoriet (tidligere Instrumentverkstedet)

Ledende verneombud Fysisk Institutt

Biofysikk og medisinsk fysikk og Plasma- og romfysikk (Kjemibygningen).

Halvlederfysikk/MiNaLab

Strukturfysikk

OCL - Syklotronen inkl. kontorarealer Kjerne- og energifysikk (Fysikkbygningen).