Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU er et rådgivende organ og skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved Fysisk institutt.

Representanter 2019-2020

Susanne F. Viefers, Instituttleder

Lars Bernhardsen, administrativ leder
Jonas Ringnes, verneombud (leder)

Halvor Strøm, verneombud

Dag Magnus Loose, sekretær

Vararepresentanter;

Joe A. Sandvik, verneombud

Heidi Sandaker, stedfortreder for instituttleder

Studentobservatør fra Fysisk Fagutvalg; Johan Emil Linnestad Larsson, Svein-Magnus Lommerud (vara).

Publisert 3. mars 2011 13:51 - Sist endret 6. mai 2020 12:51