Arbeidspraksis i studiene

Foto: Unsplash

Ta et praksisemne og få relevant arbeidserfaring under studiene! Flere studieprogrammer ved MN-fakultetet tilbyr arbeidspraksis som en del av bachelorgraden.

Hva er arbeidspraksis? 

Flere av våre studieprogram tilbyr arbeidspraksis hvor du får mulighet til å jobbe hos en relevant arbeidsgiver eller forskningsinstitusjon. Du søker opptak til praksisemnet knyttet til ditt studieprogram og du får studiepoeng for prakisoppholdet. Se emnesiden for mer informasjon om praksisoppholdet, opptak og søknadsfrister. 

Hvorfor arbeidspraksis?

  • Arbeidspraksis gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb hos en arbeidsgiver.
  • Etter arbeidspraksis skal du få økt bevissthet om hvordan du kan bruke dine ferdigheter og kompetanse fra studiene i en praktisk sammenheng.
  • Du får økt forståelse av hvilken kompetanse og ferdigheter arbeidslivet krever.
  • Du vil kunne oppleve at overgangen fra studier til arbeidsliv blir lettere.

Karrieresenteret

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer skreddersydde søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Du finner mer info om søknadskurs på emnesiden.

Utviklingssemesteret

Arbeidspraksis kan gjennomføres som del av utviklingssemesteret på bachelor.