Undervisningssamarbeid

Centre for Computing in Science Education

CCSE er et senter for fremragende forskning. Senteret jobber med å gjøre programmering og realistiske problemstillinger til en integrert del av høyere utdanning og skole.

KURT - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Gründerskolen

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Programmet koordineres av Universitetet i Oslo.

Forskerskoler

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder og deltar i flere forskerskoler. Her får du mulighet til å jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi.