Undervisningssamarbeid

Computers in Science Education

CSE-prosjektet (Computers Science in Education) er utviklet ved MN-fakultetet. Prosjektet går ut på at studentene helt fra starten av bachelorstudiet lærer å løse faglige problemstillinger ved hjelp av datamaskin. Problemene er realistiske oppgaver der studentene eksperimenterer med den virkeligheten de er opptatt av. UiO er det første universitet i verden der begynnerstudentene har tatt i bruk avanserte beregninger på datamaskin. UiO leder en nasjonal arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen skal utarbeide en modell for innføring av beregningsorientert undervisning ved andre læresteder.  

Gründerskolen

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom alle universitetene og en rekke høyskoler i Norge. Programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Forskerskoler

Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi.

Publisert 22. des. 2010 11:52 - Sist endra 19. mars 2018 08:46