Kurt - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra skole til universitet.

Aktuelt

 • 1_skole_programmering_forskerne MN jobber for en bedre skole 4. feb. 2021 08:45

  Programmering kan endre både undervisningen og pedagogikken i skolen. Lærerene får etterutdanning via undervisningsmodulen Realfaglig programmering for lærere (Profag), som er en del av Center for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO.

 • arild-raaheim REAL undervisning om vurdering 11. jan. 2021 18:44

  Koronapandemien har en egen evne til å stressteste virksomheten ved universitetet og i samfunnet for øvrig. Ved MN har vi spesielt kjent på utfordringene knyttet til digital hjemmeeksamen og digital undervisning.

 • kurt-dame660px MN bidrar til kompetanseheving av 70 000 lærere i grunnskolen 8. okt. 2020 21:12

  Denne høsten skal 70 000 lærere i grunnskolen undervise etter nye læreplaner. 33 000 av disse lærerne er matematikklærere med særskilt ansvar for å introdusere elevene for programmering og algoritmisk tenkning. MN har laget ressursene som skal hjelpe dem.

 • bilde-scientific-teaching-geo-2020 Seminar: Scientific Teaching with iEarth 8. juni 2020 11:40

  KURT and iEarth hosted a digital seminar about teaching

 • marvin-meyer-syto3xs06fu-unsplash Aktiv læring for programmering og kritisk lesing 6. apr. 2020 09:24

  Nettsidene utvides med metoder for live-koding i programmering og kritisk lesing av en forskningsartikkel.

 • illustrasjonsfoto-skrivekurs Slik underviser du i oppgaveskriving 24. feb. 2020 11:40

  Vi samler ressurser som gjør det enklere å undervise i oppgaveskriving.

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole: