Kurt - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra skole til universitet.

Universitet

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot universitetssektoren. For undervisere, veiledere og utdanningsledere.

Skole

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot skolesektoren. For lærere, skoleledere og skoleeiere.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer.

Aktuelt

 • Bildet kan inneholde: baize, yttertøy, smil, skjorte, pool-spiller. MN jobber for en bedre skole 4. feb. 2021 08:45

  Programmering kan endre både undervisningen og pedagogikken i skolen. Lærerene får etterutdanning via undervisningsmodulen Realfaglig programmering for lærere (Profag), som er en del av Center for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO.

 • Bildet kan inneholde: kropp av vann, natur, briller, himmel, landformer langs kysten og havet. REAL undervisning om vurdering 11. jan. 2021 18:44

  Koronapandemien har en egen evne til å stressteste virksomheten ved universitetet og i samfunnet for øvrig. Ved MN har vi spesielt kjent på utfordringene knyttet til digital hjemmeeksamen og digital undervisning.

 • Bildet kan inneholde: jobb, læring, datamaskin, teknologi, programvareutvikling. MN bidrar til kompetanseheving av 70 000 lærere i grunnskolen 8. okt. 2020 21:12

  Denne høsten skal 70 000 lærere i grunnskolen undervise etter nye læreplaner. 33 000 av disse lærerne er matematikklærere med særskilt ansvar for å introdusere elevene for programmering og algoritmisk tenkning. MN har laget ressursene som skal hjelpe dem.

 • Collage of faces on Zoom. Seminar: Scientific Teaching with iEarth 8. juni 2020 11:40

  KURT and iEarth hosted a digital seminar about teaching

 • Åpne datamaskiner og skriveutstyr på et bord. Aktiv læring for programmering og kritisk lesing 6. apr. 2020 09:24

  Nettsidene utvides med metoder for live-koding i programmering og kritisk lesing av en forskningsartikkel.

 • Illustrasjonsfoto viser dokumenter under arbeid, postIT-lapper, referanseliste og en åpen bok (Writing Science and Joshua Schimel). Slik underviser du i oppgaveskriving 24. feb. 2020 11:40

  Vi samler ressurser som gjør det enklere å undervise i oppgaveskriving.

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole: