KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Aktuelt

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole:

    Kunnskapsressurser