KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet.

Undervisning på nett

Fire gode råd for digital undervisning:

  1. God planlegging sikrer at studentene kan delta i undervisningen. 
  2. Gi vennlige og tydelige beskjeder om tider, frister og forventninger.
  3. Aktiv læring er også viktig i digital undervisning. 
  4. Studentene trenger å møtes digitalt for å lære og ha det bra.

Aktuelt

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole:

    Kunnskapsressurser