English version of this page

Kurt - Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi

gruppebilde, foto: Jarli&Jordan/UiO

KURT jobber for kvalitet i realfagsundervisningen i hele utdanningsløpet fra skole til universitet.

Universitet

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot universitetssektoren. For undervisere, veiledere og utdanningsledere.

Skole

Her kan du lese mer om KURTs arbeid rettet mot skolesektoren. For lærere, skoleledere og skoleeiere.

Aktuelt

 • Bildet kan inneholde: Smil. Læring som samarbeid mellom undervisere og studenter 24. mai 2022 18:22

  Etter pandemien har det aldri vært tydeligere at det er viktig med et godt samarbeid mellom studenter og undervisere. I anledning REAL Prat den 30. mai 2022, har vi snakket med Tone Fredsvik Gregers, biolog/immunolog som ble meritert underviser i 2021 for å høre mer om hennes tanker rundt samarbeidet mellom underviser og studenter.

 • Bildet kan inneholde: smil, jeans, datamaskin, laptop, personlig datamaskin. NAT3000 - videreutdanning i realfaglig programmering 6. feb. 2022 12:48

  Høsten 2021 startet matematisk-naturvitenskapelig fakultetet opp et videreutdanningstilbud i realfaglig programmering for lærere som underviser i videregående skole. Emnet er på 15 studiepoeng og går over ett år. Lærere fra flere steder i landet deltar.

 • Bildet kan inneholde: bord, skjorte, møbler, laptop, personlig datamaskin. REAL Undervisning om gruppearbeid 25. jan. 2022 10:34

  Aktiv læring innebærer at studentene er aktivt deltakende i sin egen læringsprosess gjennom meningsfylte læringsaktiviteter. Slike læringsaktiviteter kan være ulike former for samarbeidslæring – eller gruppearbeid. Men hva er gruppearbeid og hvordan kan vi hjelpe studentene til å oppnå god samarbeid i gruppene? Dette var tema på REAL undervisning i januar.

 • Bildet kan inneholde: baize, yttertøy, smil, skjorte, pool-spiller. MN jobber for en bedre skole 4. feb. 2021 08:45

  Programmering kan endre både undervisningen og pedagogikken i skolen. Lærerene får etterutdanning via undervisningsmodulen Realfaglig programmering for lærere (Profag), som er en del av Center for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO.

 • Bildet kan inneholde: kropp av vann, natur, briller, himmel, landformer langs kysten og havet. REAL undervisning om vurdering 11. jan. 2021 18:44

  Koronapandemien har en egen evne til å stressteste virksomheten ved universitetet og i samfunnet for øvrig. Ved MN har vi spesielt kjent på utfordringene knyttet til digital hjemmeeksamen og digital undervisning.

 • Bildet kan inneholde: jobb, læring, datamaskin, teknologi, programvareutvikling. MN bidrar til kompetanseheving av 70 000 lærere i grunnskolen 8. okt. 2020 21:12

  Denne høsten skal 70 000 lærere i grunnskolen undervise etter nye læreplaner. 33 000 av disse lærerne er matematikklærere med særskilt ansvar for å introdusere elevene for programmering og algoritmisk tenkning. MN har laget ressursene som skal hjelpe dem.

Skoletilbud

Vårt fakultet har mange tilbud til elever fra barneskolen og opp til videregående skole: