Studentarrangementer

Kommende arrangementer

A group of happy students
Tid og sted: 23. juni 2020 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

The Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the Spring semester of 2020 to a formal reception. There will be a ceremony where candidates will be awarded a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter
Tid og sted: 23. juni 2020 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2020 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 10. aug. 2020 09:0014:00, Sophus Lies auditorium

Velkommen til studiestart for alle nye bachelor- og årsenhetstudenter i informatikk mandag 10. august.