Instituttstyret

Instituttstyret er instituttets øverste beslutningsorgan. Styret vedtar overordnede mål, prioriteringer og strategier for instituttet.

Instituttleder er styreleder, og forbereder sakene som behandles. Kontorsjef er styresekretær.

Representanter 2009–2012

  Faste representanter Vararepresentanter
Instituttleder Morten Dæhlen  
Nestleder Arne Maus  
  Tone Bratteteig Ellen Munthe-Kaas
  Einar Broch Johnsen Thomas Plagemann
    Eyvind Warsted Axelsen (1. vara), Gordana Ilic Holen (2. vara)
Ekstern representant Anne-Marie Ytrehus  
Åremålsansatt Ragnhild Kobro Runde  
Teknisk-administrativt ansatt Kristin skar Nina Modahl
Studentrepresentant Bendik Rønning Opstad Morten Olav Hansen
Studentrepresentant   Torgeir Lebesbye

 

Publisert 28. mars 2021 16:47 - Sist endret 28. mars 2021 16:48