English version of this page

FIGI: Fra IT-siloer til generative infrastrukturer (avsluttet)

Dette prosjektet skal bidra til å løse en av de største utfordringer i offentlig bruk av IT, nemlig silo-problemet. De fleste organisasjoner innen helsevesenet har, av historiske grunner, et stort antall systemer som er lite integrert med hverandre (“silo-systemer”). Disse systemene har vært nyttige for hver sine brukergrupper, men de har nå blitt et hinder for (i) pasientorienterte IT-løsninger, (ii) flyten av informasjon mellom ulike enheter og (iii) innovasjon av nye tjenester. Kort sagt, silosystemer er i dag den største barrieren for nye IT-løsninger i helsesektoren.

Helse Sør-Øst er den største helseregionen i Norge, og gjennomfører i 2013-18 en betydelig IT-satsning kalt Digital Fornying, som forsøker å løse silo-problemet gjennom standardisering og integrasjon. Men en uløst utfordring er hvordan den eksisterende infrastrukturen skal samspille med lettvekts-IT, dvs. sensorer, nettbrett, mobile plattformer etc.)

FIGI-prosjektet utforsker dette samspillet gjennom å etablere en “living lab” infrastruktur. Prosjektet har to hovedmål, først å rekonseptualisere siloproblemet ved å finne løsninger for interaksjon mellom tungvekts- og lettvekts-IT; for det andre gjennom å utvikle en teori om generative infrastrukturer.

Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond, Hovedstaden, og gjennomføres 2014-18.

 

Publisert 26. aug. 2014 12:02 - Sist endret 31. mai 2021 14:37

Kontakt

Professor Bendik Bygstad

Deltakere

 • Bendik Bygstad
 • Ole Hanseth
 • Margunn Aanestad
 • Egil Øvrelid
 • Troels Sune Mønsted
 • Viktor Arvidsson
 • Nis Johannsen, Helse Sør-Øst
 • Hans Gallis, Medicloud
 • Andre Barkhald, Medicloud
 • Kristoffer Fossum, Sykehuspartner
 • Anne-Merete Driveklepp, Sunnaas Sykehus
 • Bjørn Kleven, Sunnaas Sykehus
Detaljert oversikt over deltakere