Tom Andersen

Bilde av Tom Andersen
English version of this page
Telefon +47 22854519
Rom 4411
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies Hus Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Hovedsporet i min forskning tar utgangspunkt i den enkle observasjonen at alle levende organismer består av de samme grunnstoffene (H, C, O, N og P, pluss en rekke sporelementer), om enn ikke i samme mengdeforhold. Organismer har ofte heller ikke tilgang til sine kjemiske byggesteiner i samme proporsjoner som de har i sine celler og kroppsvev. Slike ubalanser kan være beskrankende for vekst og reproduksjon, samtidig som de også er styrende for omsetning og resirkulering i biogeokjemiske stoffkretsløp. Det systematiske studiet av balansen mellom bio-essensielle grunnstoffer i organismer, organismesamfunn og økosystemer kalles gjerne økologisk støkiometri.

Angrepsmåten i økologisk støkiometri er en blanding av eksperimenter, observasjonsstudier og matematisk modellering. Siden mitt utgangspunkt har vært akvatiske systemer, særlig plankton i innsjøer, så har vi ofte brukt vannloppen Daphnia som modellorganisme i laboratorie-eksperimenter. I andre sammenhenger gjør vi eksperimenter med naturlige organismesamfunn i marine habitater som Østersjøen og Middelhavet, så vel som innsjøer i Norden og Nord-Amerika. I det seneste har vi spesielt utforsket koplingene mellom biologisk mangfold og økologisk ressurs-utnyttelseseffektivitet gjennom feltstudier i naturlige artsmangfoldgradienter på tvers av Norge og Sverige.

Emneord: Limnologi, Biogeokjemi, Biodiversitet, Næringsnett, Økosystemfunksjon, Økologiske regimeskifter, Økologisk støkiometri, Dynamisk modellering, Biostatistikk

Utvalgte publikasjoner

 

Utvalgte publikasjoner:

Persson, Jonas; Wojewodzic, Marcin; Hessen, Dag Olav & Andersen, Tom (2011). Increased risk of phosphorus limitation at higher temperatures for Daphnia magna. Oecologia.  ISSN 0029-8549.  165(1), s 123- 129 . doi: 10.1007/s00442-010-1756-4

Ptacnik, Robert; Andersen, Tom; Brettum, Pål; Lepistö, Liisa & Willén, Eva (2010). Regional species pools control community saturation in lake phytoplankton. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  277(1701), s 3755- 3764 . doi: 10.1098/rspb.2010.1158

Ptacnik, Robert; Andersen, Tom & Tamminen, Timo (2010). Performance of the Redfield Ratio and a Family of Nutrient Limitation Indicators as Thresholds for Phytoplankton N vs. P Limitation. Ecosystems (New York. Print).  ISSN 1432-9840.  13(8), s 1201- 1214 . doi: 10.1007/s10021-010-9380-z

Spilling, K; Tamminen, Timo; Andersen, Tom & Kremp, Anke (2010). Nutrient kinetics modeled from time series of substrate depletion and growth: dissolved silicate uptake of Baltic Sea spring diatoms. Marine Biology.  ISSN 0025-3162.  157(2), s 427- 436 . doi: 10.1007/s00227-009-1329-4

Andersen, Tom; Carstensen, Jacob; Hernández-Garcia, Emilio & Duarte, Carlos M. (2009). Ecological thresholds and regime shifts: approaches to identification. Trends in Ecology & Evolution.  ISSN 0169-5347.  24(1), s 49- 57 . doi: 10.1016/j.tree.2008.07.014

Elser, James J.; Andersen, Tom; Baron, Jill S.; Bergström, Ann-Kristin; Jansson, Mats; Kyle, Marcia; Nydick, Koren R. et al. (2009). Shifts in Lake N:P Stoichiometry and Nutrient Limitation Driven by Atmospheric Nitrogen Deposition. Science.  ISSN 0036-8075.  326(5954), s 835- 837 . doi: 10.1126/science.1176199

Hessen, Dag Olav; Andersen, Tom; Larsen, Søren; Skjelkvåle, Brit Lisa & Wit, Heleen A. de (2009). Nitrogen deposition, catchment productivity, and climate as determinants of lake stoichiometry. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  54(6), s 2520- 2528

Moller, JK; Carstensen, J; Madsen, H & Andersen, Tom (2009). Dynamic two state stochastic models for ecological regime shifts. Environmetrics.  ISSN 1180-4009.  20(8), s 912- 927 . doi: 10.1002/env.962

Halvorsen, Rune; Andersen, Tom & Moen, Asbjørn (2008). Kunnskapsgrunnlaget for økoklinen akkumulering av organisk materiale (AO): Betingelser for akkumulering av organisk materiale og for forekomst av organisk mark/bunn, I: Rune, Halvorsen (red.),  Artikkelsamling.  Artsdatabanken.  ISBN 978-82-92838-09-9.  Artikkel 20.  s 82 - 85

Ptacnik, R; Lepisto, L; Willen, E; Brettum, P; Andersen, Tom; Rekolainen, S; Solheim, AL et al. (2008). Quantitative responses of lake phytoplankton to eutrophication in Northern Europe. Aquatic Ecology.  ISSN 1386-2588.  42 . doi: 10.1007/s10452-008-9181-z

Sterner, Robert W.; Andersen, Tom; Elser, James J.; Hessen, Dag Olav; Hood, James M.; McCauley, Edward & Urabe, Jotaro (2008). Scale-dependent carbon:nitrogen:phosphorus seston stoichiometry in marine and freshwaters. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  53(3), s 1169- 1180

Andersen, Tom; Færøvig, Per-Johan & Hessen, Dag Olav (2007). Growth rate versus biomass accumulation: Different roles of food quality and quantity for consumers. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  52, s 2128- 2134

Andersen, Tom; Saloranta, Tuomo M & Tamminen, T (2007). A statistical procedure for unsupervised classification of nutrient limitation bioassay experiments with natural phytoplankton communities. Limnology and Oceanography : Methods.  ISSN 1541-5856.  5

Blikstad, Camilla; Rohrlack, Thomas; Andersen, Tom; Skulberg, Olav & Edvardsen, Bente (2007). Seasonal dynamics and depth distribution of Planktothrix spp. in Lake Steinsfjorden (Norway) related to environmental factors. Journal of Plankton Research.  ISSN 0142-7873.  29, s 471- 482 . doi: 10.1093/plankt/fbm036

Olsen, Yngvar; Andersen, Tom; Gismervik, Ingrid & Vadstein, Olav (2007). Protozoan and metazoan zooplankton-mediated carbon flows in nutrient-enriched coastal planktonic communities. Marine Ecology Progress Series.  ISSN 0171-8630.  331, s 67- 83

Saloranta, Tuomo M & Andersen, Tom (2007). MyLake - A multi-year lake simulation model code suitable for uncertainty and sensitivity analysis simulations. Ecological Modelling.  ISSN 0304-3800.  207, s 45- 60 . doi: 10.1016/j.ecolmodel.2007.03.018

Tamminen, T & Andersen, Tom (2007). Seasonal phytoplankton nutrient limitation patterns as revealed by bioassays over Baltic Sea gradients of salinity and eutrophication. Marine Ecology Progress Series.  ISSN 0171-8630.  340, s 121- 138

Andersen, Tom; Bjørndalen, Knut & Brabrand, Åge (2006). Foregår det interngjødsling i Vansjø?. Vann.  ISSN 0042-2592.  41(4), s 396- 407
Hessen, Dag Olav; Faafeng, Bjørn; Brettum, Pål & Andersen, Tom (2006). Nutrient enrichment and planktonic biomass ratios in lakes. Ecosystems (New York. Print).  ISSN 1432-9840.  9, s 516- 527

Olsen, Yngvar; Agusti, Susana; Andersen, T.; Duarte, Carlos; Gasol, J. M.; Gismervik, Ingrid; Heiskanen, Anna-Stiina. et al. (2006). A comparative study of responses in planktonic food web structure and function in contrasting European coastal waters exposed to experimental nutrient addition. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  51, s 488- 503

Donali, Espen Bang; Brettum, P; Kaste, O; Lovik, J; Lyche-Solheim, A & Andersen, Tom (2005). Pelagic response of a humic lake to three years of phosphorus addition. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.  ISSN 0706-652X.  62

Andersen, Tom (2004). Dynamic energy budget representations of stoichiometric constraints on population dynamics. Ecology.  ISSN 0012-9658.  85(5), s 1230- 1243

Andersen, Tom; Elser, JJ & Hessen, Dag Olav (2004). Stoichiometry and population dynamics. Ecology Letters.  ISSN 1461-023X.  7, s 884- 900

Andersen, Tom (2003). Is phosphorus limitation of planktonic heterotrophic bacteria and accumulation of degradable DOC a normal phenomenon in phosphorus-limited systems? A microcosm study. FEMS Microbiology Ecology.  ISSN 0168-6496.  46(3), s 307- 316

Andersen, Tom & Gismervik, Ingrid (2003). Beyond bulk properties: Responses of coastal summer plankton communities to nutrient enrichment in the northern Baltic Sea. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  48(1), s 189- 209

Hessen, Dag Olav; Andersen, Tom; Brettum, Pål & Faafeng, Bjørn Andreas (2003). Phytoplankton contribution to sestonic mass and elemental ratios in lakes. Limnology and Oceanography.  ISSN 0024-3590.  48, s 1289- 1296

Vadstein, Olav; Olsen, Lasse Mork; Busch, A.; Andersen, Tom & Reinertsen, Helge (2003). Is phosphorus limitation of heterotrophic bacteria and accumulation of degradable DOC a normal phenomenon in phosphorus limited systems? A microcosm study. FEMS Microbiology Ecology.  ISSN 0168-6496.  46, s 307- 316

Stabell, T.; Andersen, Tom & Klaveness, Dag (2002). Ecological significance of endosymbionts in a mixotrophic ciliate - an experimental test of a simple model of growth coordination between host and symbiont.. Journal of Plankton Research.  ISSN 0142-7873.  24(9), s 889- 899

Olsen, Yngvar; Reinertsen, Helge; Andersen, Tom; Gismervik, Ingrid; Duarte, Carlos; Agusti, Susana; Stibor, Herwig et al. (2001). Comparative analysis of food webs based on flow networks: effects of nutrient supply on structure and function of coastal plankton communities. Continental Shelf Research.  ISSN 0278-4343.  (21), s 2043- 2053

Gismervik, Ingrid; Andersen, Tom & Vadstein, Olav (1996). Pelagic Food Webs and Eutrophication of Coastal Waters: Impact of Grazers on Algal Communities.. Marine Pollution Bulletin.  ISSN 0025-326X.  33(1-6), s 22- 35  

Publisert 3. nov. 2010 15:24 - Sist endret 11. sep. 2015 10:43