English version of this page

Livet rundt studiene

Studentdemokratiet ved instituttet

Biovitenskapelig fagutvalg er en studentforening som jobber for å ivareta studentenes rettigheter. De representerer studentene i ulike råd og utvalg. Samtidig arrangerer de flere faglige og sosiale samlinger for alle som studerer biovitenskap.

Biovitenskapelig fagutvalg erstatter de to tidligere fagutvalgene:

  • Biologisk fagutvalg
  • Fagutvalget for molekylær biovitenskap

Konglelogen

Konglelogen er den sosiale studentforeningen ved instituttet som blant annet arrangerer Biologisk aften og Naturlig karneval.

Studentaktiviteter ved instituttet

Arrangementer for studenter

21 juni
12:00, Utenfor Georg Sverdrups hus
12 aug.
15:00, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47
19 aug.
11:00, Idrettsbygningen, Problemveien 13