English version of this page

Livet rundt studiene

Studenter på campus en sommerdag i eksamensperioden juni 2019. Fra Frederikkeplassen, Ole-Johan Dahls hus, Georg Sverdrups hus, Sophus Bugges hus og utenfor Villa Eika.

ForVei

Trenger du noen å snakke med? ForVei er et tilbud om en personlig veiledningssamtale hvor tema er livet som student ved UiO.

Utfordringer i studiehverdagen?

SiO tilbyr ulike typer kurs og grupper som kan lette studiehverdagen din. Møt medstudenter med erfaringer du kjenner deg igjen i. Alle kurs er gratis.

Biovitenskapelig fagutvalg

Logo Biovitenskapelig fagutvalg

Biovitenskapelig fagutvalg er en studentforening som jobber for å ivareta studentenes rettigheter. De representerer studentene i ulike råd og utvalg. Samtidig arrangerer de flere faglige og sosiale samlinger for alle som studerer biovitenskap.

Biovitenskapelig fagutvalg erstatter de to tidligere fagutvalgene Biologisk fagutvalg og Fagutvalget for molekylær biovitenskap

Studentorganisasjoner ved MN

Felles for alle studenter ved UiO