Støtte til studentforeninger

Et godt studentmiljø er viktig for å studere bra. MN-fakultetet ønsker å bidra til det engasjementet som finnes hos studentforeningene ved at de kan søke om økonomisk støtte til prosjekter og arrangementer, eller få dekket utgifter til vakthold.

Støtte til prosjekter/arrangementer

Studentforeninger kan søke støtte til både små og store prosjekter/arrangementer som er bra for studenters faglige og sosiale miljø. Det må være åpent og tilgjengelig for alle studenter ved MN-fakultetet, og ha en tydelig målgruppe og målsetning. 

Hvordan søke?

Det er to frister:

  • 1. februar for tiltak i vårsemesteret
  • 1. september for tiltak i høstsemesteret

Merk at det ikke gis støtte til vanlige driftsutgifter, eller til prosjekter/arrangementer som allerede er gjennomført.

Rapport etter prosjektstøtte

I etterkant skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene er brukt.

Rapport etter prosjektstøtte

Utgifter til vakthold på arrangementer

Hvis din studentforening skal ha et arrangement hvor dere er pålagt ekstra vakthold kan MN-fakultetet dekke denne utgiften. Slik går dere frem ved bestilling av vakthold fra Eiendomsavdelingen:

Skriv i bestillingsskjema:

  • "Faktura internfaktureres til MN v/ Elena Jakobsen".
  • Koststed 15001200 - Delprosjekt 102420023.
Publisert 14. mars 2011 15:16 - Sist endret 3. nov. 2021 12:08