Støtte til studentforeninger

Et godt studentmiljø er viktig for å studere bra. MN-fakultetet ønsker å bidra til det engasjementet som finnes hos studentforeningene ved at de kan søke om økonomisk støtte til prosjekter eller arrangementer.

Hva gir MN-fakultetet støtte til?

Studentforeninger kan søke støtte til prosjekter/arrangementer som er positivt for studenters faglige og sosiale miljø. Det må være åpent og tilgjengelig for alle studenter ved MN-fakultetet, og ha en tydelig målgruppe og målsetning. Det gis støtte til både store og små prosjekter/arrangementer.

Hvordan søke?

Det er to hovedfrister i løpet av året for å søke:

  • 1. februar for tiltak i vårsemesteret
  • 1. september for tiltak i høstsemesteret

Det er også mulig å søke utenom disse fristene.

Merk at det ikke gis støtte til vanlige driftsutgifter, eller til prosjekter/arrangementer som allerede er gjennomført.

I etterkant skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene er brukt.

Utgifter til vakthold ved arrangementer

Har din studentforening hatt et arrangement hvor dere er blitt pålagt ekstra vakthold? MN-fakultetet kan dekke denne utgiften. Studentforeninger får i så fall etterbetalt utgiftene.

Publisert 14. mars 2011 15:16 - Sist endret 9. jan. 2019 14:48