Støtte til studentforeninger

Et godt studentmiljø er viktig for å studere bra. MN-fakultetet ønsker å bidra til det engasjementet som finnes hos studentforeningene ved at de kan søke om økonomisk støtte til prosjekter og arrangementer, eller få dekket utgifter til vakthold.

Støtte til prosjekter/arrangementer

Studentforeninger kan søke støtte til både små og store prosjekter/arrangementer som er bra for studenters faglige og sosiale miljø. Det må være åpent og tilgjengelig for alle studenter ved MN-fakultetet, og ha en tydelig målgruppe og målsetning. 

Hvordan søke?

Det er to frister:

  • 1. februar for tiltak i vårsemesteret
  • 1. september for tiltak i høstsemesteret

Merk at det ikke gis støtte til vanlige driftsutgifter, eller til prosjekter/arrangementer som allerede er gjennomført.

I etterkant skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene er brukt.

 

Utgifter til vakthold ved arrangementer

Har din studentforening hatt et arrangement hvor dere er blitt pålagt ekstra vakthold? MN-fakultetet kan dekke denne utgiften. Studentforeninger får i så fall etterbetalt utgiftene.

Publisert 14. mars 2011 15:16 - Sist endret 2. aug. 2019 01:00