Støtte til studentforeninger

Et godt studentmiljø er viktig for å studere bra. MN-fakultetet støtter opp om det engasjementet som finnes rundt om i studentforeningene ved at de kan søke om midler til tiltak.

Hva gir MN-fakultetet støtte til?

Studentforeninger kan søke støtte til tiltak, eller arrangementer, som er positivt for studenters faglige og sosiale miljø. Det må være åpent for alle studenter ved MN-fakultetet, og ha en tydelig målgruppe og målsetning. Det gis støtte til både store og små tiltak.

Hvordan søke?

Det er to hovedfrister i løpet av året for fordeling av midler:

  • 1. februar for tiltak i vårsemesteret
  • 1. september for tiltak i høstsemesteret

Det er også mulig å søke utenom disse fristene.

Merk at det ikke gis støtte til vanlige driftsutgifter, eller til tiltak som allerede er gjennomført. I etterkant skal det sendes inn en kort rapport til fakultetet om hvordan midlene er brukt.

Utgifter til vakthold ved arrangementer

Har din studentforening hatt et arrangement hvor dere er blitt pålagt ekstra vakthold? MN-fakultetet kan dekke denne utgiften. Studentforeninger får i så fall etterbetalt utgiftene.

 

Publisert 14. mars 2011 15:16 - Sist endret 24. okt. 2016 19:13