Home

Studies

Find courses

Find reading lists, lecture times and notes from all courses from the department.

People

Search for staff and students

Services and tools

Research

Our researchers in the media

 • Torsken manglar eit viktig gen i forsvaret mot miljøgifter Nov. 18, 2018 4:32 AM
  FORSKEREN FORTELLER: Korleis kan eit gen som er så viktig i nokre virveldyr gå tapt i evolusjonen av andre artar? Havets helse er under hardt press.
 • «Mangler MDG fundamentale naturfagskunnskaper?» Nov. 17, 2018 12:01 PM
  Leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen, har harselert over landskapsarkitekt Johs. Oraugs debattinnlegg i Akersposten om CO2-konsekvenser med bymessig fortetting av Smestad. Det svarer Oraug på her. 14.
 • Gundersen misforstår og overser dokumentasjon Nov. 14, 2018 3:50 PM
  Det er absolutt ingen grunn til å hevde at kvalitet ikke kan sikres like godt med et åpent publiseringssystem. Dette er en kortslutning som mange kritikere gjør, uten at de gidder å sette seg inn i forskningen om Open Access.
 • - Bare latskap, eventuelt ren neglekt Nov. 14, 2018 8:27 AM
  Det holder ikke å vise til listen over godkjente tidsskrifter. Forskere må selv ta ansvar for hvor de sender forskningen sin, mener professorene Henrik Urdal og Kristian Gundersen.
 • Iselin Nybø forsvarte kampen for Plan S Nov. 13, 2018 3:16 PM
  - Målet vårt er at alle offentleg finansierte vitskaplege artiklar skal vera ope tilgjengelege frå 2024. Det slo forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø fast under den forskingspolitiske konferansen til Forskarforbundet i dag.
 • Åpen publisering er en overgang til styrt publisering Nov. 13, 2018 12:29 PM
  Plan S vil føre til at kontrollen med publiseringen flyttes fra forskerne til sentralistiske systemer kontrollert av forskningsråd, stater og overnasjonale politiske strukturer.

News

Events

Vacancies

No current vacancies.

Please note that vacancies announced in Norwegian only appear at the Norwegian website.

Hiring research infrastructure

 

Our research facilities can be hired if you have need for the specialized equipment at the department.