Upcoming events

Image may contain: Product, Fluid, Plastic bottle, Liquid, Gas.
Time and place: Aug. 10, 2021 12:00 PM, Zoom

NCMM Associate Investigator, Dirk Linke, Professor for Molecular Microbiology at the Department of Biosciences, University of Oslo, will present his research as part of the NCMM Tuesday Seminar Series

Bilde fra Jentedagen med samling utenfor Ole-Johan Dahls hus
Time and place: Aug. 15, 2021 4:00 PM, Ole Johan Dahls hus

Lurer du på hvordan det er å være jente blant mange gutter? Kjenner du ingen på IFI fra før? Jentedagen søndag 15. august er for alle jenter som skal begynne på ett av våre bachelorprogrammer eller årsenheten i informatikk denne høsten!

Bildet kan inneholde: fottøy, sko, shorts, anlegg, tre.
Time and place: Aug. 17, 2021 11:00 AM, Auditorium 3, Kristine Bonnevies Hus, Blindern

Vi ønsker alle nye masterstudenter i biovitenskap velkommen til oss! 

Time and place: Aug. 18, 2021 10:15 AM, Fysisk/digitalt

Studieadministrasjonen inviterer til informasjonsmøte for deg med utdanning utenfor UiO fra før.

Time: Aug. 19, 2021 9:00 AM

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.