Upcoming 5 days

27 May
Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: May 27, 2022 9:00 AM, Academic Writing Centre, Georg Sverdrups hus

Is it difficult to set aside time to write? The Academic Writing Centre arranges joint, structured “Shut Up & Write” sessions.

Bildet kan inneholde: tegnefilm, produkt, tekst, linje, utklipp.
Time and place: May 27, 2022 10:00 AM, Zoom: Academic Writing Centre

Is it difficult to set aside time to write? The Academic Writing Centre arranges joint, structured “Shut Up & Write” sessions.

30 May
Bildet kan inneholde: jeans, bukse, duppeditt, reflekskamera, tavle.
Time and place: May 30, 2022 3:00 PM, Digitalt

En god læringsprosess krever et godt samarbeid mellom underviser og student. De siste årene har studentenes medvirking blitt en viktig del av samarbeidet, men hvordan kan studentenes medvirking forstås og gi et godt grunnlag for læring?

Further upcoming events

Time and place: May 31, 2022 10:00 AM, Kristine Bonnevies hus: Hjort 4512

Shifting baselines in a wavering ocean: Insights from Neolithic fishbone remains

Time and place: June 2, 2022 9:00 AM, Kristine Bonnevies hus: Pollen 3203

Novel APC-targeted DNA vaccine based on an immunoglobulin heterodimer

Time and place: June 2, 2022 10:00 AM, Kristine Bonnevies hus: Gran 4424

Bentiske makroalger i Indre Oslofjord: en sammenligning fra fire stasjoner mellom 1993-94 og 2021

Photo: Colourbox
Time and place: June 2, 2022 11:30 AM, dScience Lounge Area

Welcome to our weekly lunch seminar held in the dScience lounge area! This event is open to PhD candidates and postdocs.