English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning

Kunnskapsressurser

Her finner du kunnskapsressurser ved Institutt for biovitenskap, blant annet Botanisk- og plantefysiologisk leksikon og Biobloggen

Sentralverkstedet

Sentralverkstedet konstruerer og bygger instrumenter til forskning og undervisning.

Utleie av forskningsinfrastruktur

Ved behov for spesialisert utstyr er det mulig å leie forskningsinfrastruktur hos oss. Dette spenner fra mikroskopitjenester til forskningsfartøyer.