English version of this page

Om instituttet

Institutt for biovitenskap (IBV) har 5 forskningsseksjoner; Akvatisk biologi og toksikologi, Biokjemi og molekylærbiologi, Fysiologi og cellebiologi, Genetikk og evolusjonsbiologi, og Senter for økologisk og evolusjonær syntese.

Forskningen ved instituttet dreier seg om å forstå fundamentale biologiske prosesser fra molekylært og cellulært nivå til populasjons- og økosystemnivå.

IBV gir forskningsbasert undervisning og forskerutdanning av høy kvalitet innen et bredt spekter av biologien, - eksempelvis biokjemi, mikrobiologi, fysiologi, genetikk, evolusjon, økologi, bioinformatikk og bioteknologi. Våre kandidater får jobb i offentlig forvaltning og instituttsektoren, næringsliv, skolevesen og akademia.

HMS

  • Planer
  • Prosjekter
  • Prosedyrer
  • IBV-LAMU

Skolelaboratoriet for biologi

Skolelaboratoriet ved Institutt for biovitenskap tilbyr kurs innenfor biologi som er åpne for alle.

Kontakt Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1066 Blindern
0316 Oslo
Tlf: (47) 22 85 56 00

Besøksadresse:

Kristine Bonnevies hus
Blindernvn. 31 (inngang fra Moltke Moes vei)

Ekspedisjonen:

Tilgjengelig via:

E-post: postmottak@ibv.uio.no
Tlf: 22 85 56 00 

Mandag - Fredag kl.09:00 - 14:00

Brevmaler og andre arbeidsverktøy

Brevmaler, powerpointmaler og loger finnes på de interne nettsidene.