English version of this page

Administrasjonen

Ekspedisjonen:

Åpningstid mandag-fredag: kl. 09-14.30

e-post: postmottak@ibv.uio.no

Tlf. 22855600

Andreas Beesoo-Amundsen, førstekonsulent 

Kristine Dobbe, førstekonsulent

Administrasjonen:

Rein Aasland, instituttleiar

Åshild Maria Eftevåg, administrativ leiar

Ann Elisabeth Mellbye, HR-rådgivar

Åslaug Brynildsen, kommunikasjonsrådgivar

Nina Holtan, personalkonsulent - kontor i Fysikkbygningen -  MN Fakultetsadm.

Innkjøpsavdelinga:

e-post: bestillere@ibv.uio.no

Tlf. 22844446

Steinar Mortensen, Avdelingsleiar

Christopher Hinchcliffe, Innkjøpar

Gro Kind Svendsen, Ledande forskn.tekn

Meir informasjon finnes på IBV innkjøp-sider.

Økonomiavdelinga:

Økonomiavdelinga er flytta til MN-fakultetet.

Meir informasjon finnes på MN-fakultetets økonomi-sider.

Studieavdelinga:

My Hanh Tu, rådgivar, bachelorstudiet (Leder)

Kyrre Grøtan, seniorkonsulent, bachelorstudiet

Torill Rørtveit, rådgivar, masterstudiet

Lise Bøkenes, seniorkonsulent, masterstudiet

Anna Virginia Black Mazzarella, seniorkonsulent, ph.d.

Ida Maria Kjeldsen, konsulent, eksamen

CEES:

Gry Gundersen, rådgivar

Kari Beate Rygg, rådgivar

Tore Wallem, rådgivar

Jenny Hewitt Tokstad, førstekonsulent (i permisjon)

Publisert 23. mai 2013 09:43 - Sist endra 14. okt. 2019 13:13