English version of this page

Styret ved Institutt for biovitenskap

Oversikt over representanter i styret ved Institutt for biovitenskap i inneværende periode.

Ledelse:

 • Instituttleder/styreleder: Rein Aasland

Fast vitenskapelig ansatte:

 • Representant 1:  Melinka Alonso Butenko
 • Representant 2:  Katrine Borgå
 • Vararepresentant:  Atle Mysterud

Ekstern representant:

 • Dag L. Aksnes (UiB)

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Representant 1:  Anette Øwre Bollvåg
 • Representant 2:  Kjetil Lysne Voje
 • Vararepresentant 1: Jo Skeie Hermansen
 • Vararepresentant 2: Vilde Olsson

Teknisk administrativt ansatte:

 • Representant:  Kathrine Schou
 • Vararepresentant: Ave Tooming-Klunderud

Studentrepresentanter:

 • Representant 1: Ragnhild Ryther Grimm Torstensen
 • Representant 2: Benjamin Sophus Schwoch Dyhre
 • Vararepresentant 1: 
 • Vararepresentant 2: 
Publisert 14. feb. 2011 12:44 - Sist endret 3. juni 2019 10:53