English version of this page

Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Vi har også en forskerskole innen Infection Biology and Antimicrobials.

 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Om forskningen

Forskningen ved Institutt for biovitenskap spenner fra de store systemene til det minste molekyl i kroppen. Forskningen som gjøres her bidrar til en bedre forståelse av prosesser i naturen. Denne forståelsen er viktig for politiske beslutninger med tanke på klima- og miljøspørsmål, til utviklingen av bedre medisin og helsetjenester. 

Forskningsarrangementer

14 des.
13:15, Zoom and Nucleus, Bikuben, The Kristine Bonnevie building