English version of this page

Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Vi har også en forskerskole innen Infection Biology and Antimicrobials.

 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Les våre forskningssaker.

 

Se det vi forsker på  og hvilken innovasjon som foregår her på UiO.

Om forskningen

Forskningen ved Institutt for biovitenskap spenner fra de store systemene til det minste molekyl i kroppen. Forskningen som gjøres her bidrar til en bedre forståelse av prosesser i naturen. Denne forståelsen er viktig for politiske beslutninger med tanke på klima- og miljøspørsmål, til utviklingen av bedre medisin og helsetjenester. 

Forskningsarrangementer

24 mai
10:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus
24 mai
13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus
28 mai
19:00, Litteraturhuset, Sal: Amalie Skram