English version of this page

Om forskningen ved Institutt for biovitenskap

Ved Institutt for biovitenskap (IBV) forskes og undervises det innenfor flere biologiske fagområder og temaer som for eksempel terrestrisk og marin systemøkologi, evolusjon, populasjonsdynamikk, fysiologi, genomikk, biosystematikk, biomangfold, toksikologi, cellebiologi, mikrobiologi, biokjemi og bioinformatikk med flere.

Forskningen vår dekker et vidt spektrum: fra kartlegging av strukturen til biologiske molekyler til undersøkelser av prosesser i cellen, og videre til egenskapene til vev, organer og organismer og hele økosystemer.

IBV er organisert i fem seksjoner: Akvatisk biologi og toksikologi, biokjemi og molekylærbiologi, genetikk og evolusjonsbiologi, fysiologi og cellebiologi, og Senter for økologisk og evolusjonær syntese. 

Publisert 31. jan. 2011 11:56 - Sist endret 23. aug. 2019 11:47