English version of this page

Forskningsinfrastruktur

Instituttet har flere enheter med tungt vitenskaplig utstyr, med teknisk tilsatte som jobber i nært samarbeid med forskere i deres vitenskapelige virksomhet. Dette er personell med spisskompetanse innenfor avansert og spesialisert utstyr og instrumentering.

Fullstendig oversikt over instituttets forskningsinfrastruktur, finnes på våre engelske nettsider.

Publisert 23. aug. 2019 11:50 - Sist endret 2. mars 2021 17:45