English version of this page

Ph.d. på Institutt for biovitenskap

Husk også å sjekke fakultetets nettsider for doktorgradsstudenter. Der finner du mer informasjon om ph.d.-programmet, som drives på fakultetsnivå, og flere ressurser og verktøy som er nyttige for alle ph.d.-studenter på MN.

Fakta om ph.d. ved IBV

illustrasjonsbilder
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • 26 doktorgradskandidater disputerte ved IBV i 2018

Viktig informasjon etter doktorgraden

Ph.d.-arrangementer

Se listen over alle arrangementer for ph.d.-studenter organisert av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

MN ph.d. på sosiale media

For stipendiater ansatt ved UiO:

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For ansatte-sidene

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering:

Forlengelse, sykemelding og permisjon

Kontakt oss

Har du spørsmål om ph.d. ved institutt for biovitenskap?