English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

i dag sep.
16:15, Scene Humsam, Georg Sverdrups hus
24 sep.
10:00, Zoom: Academic Writing Centre
24 sep.
18:00, Vilhelm Bjerknes' hus
25 sep.
Vilhelm Bjerknes' hus

Disputaser

i dag sep.
13:15, Digitalt
24 sep.
12:15, Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus
24 sep.
24 sep.
13:15, Zoom (videolink) / Aud 1, Geologibygningen
27 sep.
10:15, Zoom (videolink) / Aud 1, Geologibygningen

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.