English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

CompSci-doktorgradssatsingen

CompSci er en doktorgradssatsing der formålet er å lære opp en ny generasjon naturvitenskapelige forskere med disiplinære, tverrfaglige og overførbare ferdigheter og med et grunnlag i beregningsmetoder.

logo

Ressurser og verktøy

Arrangementer

10 okt.
09:00, Sundvolden hotel
11 okt.
Sundvolden hotel

Disputaser

17 aug.
13:15, Kristen Nygaards sal (5370), Ole Johan Dahls hus

Oppslagstavle


Kontaktpunkter

Viktige kontaktpunkter for ph.d.-kandidater ved MN-fakultetet

Dr.philos.