English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

Ressurser og verktøyFor stipendiater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering


 

Arrangementer

22 feb.
09:00, Realfagsbiblioteket, NHA undervisningsrom 209
25 feb.
09:30, Fysikkbygningen vest: Origo (V176)
26 feb.
08:45, Stort møterom, Georg Sverdrups hus
28 feb.
08:30, HumSam Biblioteket i Georg Sverdrups Hus
07 mars
14:15, Kristian Birkeland aud. (Ø157)

Oppslagstavle


Ph.d.-utdanningen i sosiale medier

Fakta om ph.d. ved MN

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • 137 doktorgradskandidater disputerte ved MN-fakultetet i 2017

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved MN-fakultetet?

Disputaser

25 feb.
13:15, Auditorium 2, Helga Engs hus

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.