English version of this page

Regelverk for forskerutdanningen ved MN-fakultetet

Her finner du en oversikt over relevante regelverk for forskerutdanningen.

uio-segl

Forskrift for ph.d.-graden ved UiO

Denne forskriften gir rammen for alle ph.d.-program ved UiO. Forskriften ble sist revidert i juni 2010. 
 

mn-phd-merke

Utfyllende regler for MN-fakultetet til UiOs forskrift

Regler spesielt for krav, rettigheter og plikter for partene i forskerutdanningen.
 

Veiledende retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger

Artiklene i artikkelbaserte avhandlinger skal ha et nivå som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskrifter med fagfellevurdering.