English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Det er flere veier inn i ph.d.-programmet. Du kan søke på en utlyst ph.d.-stilling eller du kan søke om ekstern finansiering. I begge tilfeller kan du være ansatt enten på UiO eller hos en annen arbeidsgiver.

I alle tilfeller må du, når finaniseringen er på plass, søke om opptak på fakultetes ph.d.-program.

Opptak til ph.d.-programmet i realfag skjer fortløpende gjennom hele året. Fakultetet er formell opptaksmyndighet, men den innledende søknadsvurderingen foretas av det instituttet hvor fagmiljøet du ønsker å ta ph.d-graden din innen hører til.

Stipendiatstilling ved MN-fakultetet

Stipendiatstillinger knyttet til fag, fagområde, prosjekt eller enhet lyses ut av det aktuelle institutt med varierende søknadsfrister.

Får du en stipendiatstilling ved MN-fakultetet, må du søke om opptak til ph.d.-programmet innen 2 måneder. Du blir ansatt på UiO mens du gjennomfører forskerutdanningen, og får samme rettigheter og goder som andre ansatte.

 

Ekstern ansettelse

Du kan søke om opptak på programmet og være ansatt ved en annen institusjon enn UiO. Du må ha tilknytning til et forskningsmiljø ved MN-fakultetet.

Det foretas løpende opptak til ph.d.-programmet.