English version of this page

Kontaktpersoner for doktorgrad ved MN-fakultetet

Kontaktpersoner på instituttene

  • Søknad om opptak til ph.d. og opptaksavtaler
  • Gjennomføring og avslutning
  • Generell informasjon om ph.d.-programmet og om dr.philos.
  • Regelverket om forskerutdanning

 

E-post: phd-info@mn.uio.no

Ønsker du informajon om digital disputas?