English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring - ph.d.

Opplæring

Opplæringsdelen skal sammen med arbeidet med avhandlingen gi faglig bredde og fordypning. Inntil 10 studiepoeng med karakter A eller B kan dekkes av mastergradsemner.

Opplæringsdelen skal være på minst 30 studiepoeng, men kan ikke være på mer enn 40 studiepoeng.

Opplæringsdelen skal normalt bestå av minst 20 studiepoeng i realfag.

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut skjemaet for endring av opplæringsdelen (kun på engelsk; .pdf) og sende dette til den grunnenheten hvor du har opptak. Dette skal normalt gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til. Det er fakultetet som avgjør om du kan få bytte ut emnet eller ikke.

Obligatoriske kurs

Minst 5 studiepoeng skal være innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. MNSES9100 er emnet som kan oppfylle dette kravet.

Forskerkurs og spesialpensum

Inntil 10 studiepoeng kan tas som nasjonale eller internasjonale forskerkurs eller spesialpensa i form av litteratur eller metodiske studier som er relevante for forskningsoppgaven. Forskerkurs med avsluttende eksamen som organiseres helt eller delvis av MN/NHM kan inngå i opplæringsdelen som ordinære emner.

For å få godkjent et forskerkurs uten avsluttende eksamen, må ph.d.-kandidaten holde et seminar ved grunnenheten innen seks måneder etter at kurset er gjennomført. Seminaret skal evalueres av en representant for det lokale ph.d.-utvalget.

Emner som tas i form av spesialpensa skal beskrives på eget skjema (odt) (doc) hvor innhold, nivå og omfang angis tilsvarende andre emnepresentasjoner på fakultetets nettsider. Eksamensformen må angis. Pensumbeskrivelsen må være godkjent av grunnenheten før eksamen avlegges.

Fakultetet krediterer forskerkurs og spesialpensa kun med et helt antall studiepoeng.

Hospitering

Har du opptak til et ph.d.-program ved en annen utdanningsinstitusjon enn UiO? Da kan du søke om å bli vurdert for hospitantstatus på våre 9000-emner i realfag.

Utfyllende instituttregler for opplæringsdelen