English version of this page

Utenlandsopphold - ph.d.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til å ha et eller flere forskningsopphold ved et relevant lærested i utlandet. Forskerutdanningen kan tilrettelegges slik at ph.d.-kandidater kan ha utenlandsopphold på minst seks måneder i tilknytning til ph.d.-arbeidet. Ph.d.-kandidater får muligheten til å innpasse internasjonale forskerkurs og emner i opplæringsdelen.

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

Utenlandsopphold skal avtales eksplisitt i prosjektbeskrivelse i søknaden om opptak, men det er fortsatt mulig å søke i etterkant via følgende kilder:

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med [administrasjonen på ph.d.-programmet] i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Ta kontakt med ditt institutt.

Retningslinjer for samveiledningsavtaler (UiO)

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 18. nov. 2020 09:45