English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas - ph.d.

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Kriterier for bedømming
 • Form og layout
 • Medforfatter
 • Språk
 • Offentliggjøring av avhandlingen

Innlevering og trykking

 • Når skjer innlevering?
 • Hvor leveres avhandlingen?
 • I hvilket format skjer innleveringen?
 • Hva skjer etter innlevering?
 • Skjema og mal for innlevering
 • Trykking

Bedømmelse av avhandlingen

 • Hvem bedømmer?
 • Hvor lang tid tar det?
 • Når skjer bedømmelsen?
 • Innstillingen
 • Underkjent avhandling - ny innlevering
 • Hvordan klager man?

Prøveforelesning og disputas

 • Forberedelse til prøveforelesning og disputas
 • Prøveforelesning med info om bedømmelse
 • Disputas med info om bedømmelse

Doktormiddag og kreering

 • Doktormiddag
 • Taler
 • Fratrekk på skatten
 • kreering
 • diplomene
 • midlertidig dokumentasjon

Info til disputasleder og bedømmelseskomite

 • Info til disputasleder
 • Info til bedømmelseskomite