English version of this page

Når du leverer

Alle skjemaer du trenger for å levere finner du på fakultetets PhD-sider.

Dette trenger du for å levere:

 1. Avhandlingen (som en PDF – *IKKE* send den selv til komiteen, vi gjør det!) Informasjon om oppsett er her.
 2. Søknad om å få avhandlingen bedømt (filen heter "soknad_avslutning")
 3. Bekreftelse på bestått og fullført opplæringsdel  ("opplaringsdel_bekreftelse")
 4. Medforfattererklæringer dersom du har artikler hvor det er flere medforfattere ("new_co_author_declaration")
  1. Her må du forklare bidragene til de to mest sentrale medforfatterene, samt deg selv, hovedveileder hvis han/hun er medforfatter og korresponderende forfatter. Disse skal også signere på medforfattererklæringen. 
  2. Husk at komiteen bruker disse medforfattererklæringene for å bedømme din selvstendighet som forsker, så forfatternes innsats bør beskrives noenlunde detaljert. 

Fra hovedveilederen din trenger vi også:

 1. Skjema for forslag til bedømmelseskomite
 2. Habilitetserklæringer fra opponenter
  1. Ta kontakt med ph.d.-rådgiveren om dere har spørsmål rundt habiliteten til opponentene før innlevering.

Alle skjemaer finnes her.

Skannede underskrifter er akseptert, men vi trenger originaler før disputasen.

 

**NB OM BEDØMMELSESKOMITE**  Opponentene skal i størst mulig grad skal hentes fra Norden, og dernest fra Europa. Hvis man skal gå utenfor Europa for å hente opponenter, så skal dette begrunnes og godkjennes av instituttleder@ibv.uio.no.

Alle dokumenter og avhandlingen (i PDF) kan sendes til phdadvisor@ibv.uio.no 

Publisert 17. apr. 2018 15:18 - Sist endret 21. mars 2022 15:20