Aktuelt innen forskning

Forskningsaktuelt fra Titan

 • Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak Fuglearter dør ut mye fortere enn vi trodde, men vernetiltak hjelper 21. feb. 2020 11:22

   Livet på jorda har i løpet av ca. 450 millioner år gått gjennom fem store masseutryddelser, som hver gang førte til at mellom 50 og 90 prosent av artene på jorda ble utryddet. I våre dager utrydder vi fuglearter ca. 1000 ganger fortere enn det som er naturlig, og det kan tyde på at vi er på vei inn i en ny masseutryddelse.

 • Mauritius-parakitten er et sjeldent eksempel på en art som er blitt reddet, takket være vernetiltak Bird species disappear much faster than previously thought, but conservation helps 21. feb. 2020 11:22

  During five previous global mass extinctions, between 50 and 90 percent of the world's species disappeared. Researchers now fear that we are starting a new mass extinction, because bird species are disappearing five times faster than previously assumed and 1000 times faster than in a natural state.

 • Academics must play games in order to get ahead in the race for citations “Researchers must play games that damage the quality of science” 19. feb. 2020 13:06

  Researchers are used to being evaluated based on indices like the impact factors of the scientific journals in which they publish papers, and their number of citations. A team of 14 natural scientists from nine countries are now rebelling against this practice, arguing that obsessive use of indices is damaging the quality of science.

 • Hvor mye elg er det i skogen? Du kan ikke telle alle, men må ty til beregninger Ville dyr kan telles mer presist når man beregner baklengs 17. feb. 2020 09:44

  Hvor mye sild er det i havet, og hvor mange elger er det i skogen? Hvor mange tigre er det i India? Myndigheter vil gjerne vite slikt når de skal bestemme fangstkvoter eller vernetiltak. Men det er ofte svært vanskelig å beregne størrelsen på bestander av ville dyr, derfor har tre UiO-forskere nå utviklet en metode som skal gi mye mer presise resultater.

Arrangementer

 • 507-tick-deer Mer, men mindre farlig 21. juli 2016 13:31

  Det kan være mer flått i områder med mye hjortedyr, men det trenger ikke å bety at det er flere tilfeller av Lyme borreliose! Økningen i antall flått skyldes flere faktorer enn bare hjortedyr viser en ny studie gjort av Atle Mysterud.

 • ija---svampe-embryoer Omvendt kreftjakt 18. jan. 2016 16:19

  Ved å finne svaret på hvordan celler begynner å samarbeide, får forskere kanskje også svaret på hvorfor de slutter med det. Det er nemlig det som skjer når en kreftcelle oppstår.

 • 15846245276_55e26dbc9e_z Binder CO2 – trues av klimaendringer 9. des. 2015 16:29

  En familie av mikroalger er kjent for å ta opp CO 2. Forskere har nå funnet ut at ulike varianter av samme art kan reagere ulik på klimaendringer. Dette betyr at arten i fremtiden kan bli dårligere til å ta opp CO 2.