English version of this page

forskerskoler

Forskningsrådets satsing Nasjonale forskerskoler finansierer 22 nasjonale forskerskoler over hele landet. Satsingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet

Forskerskolene skal bidra til å heve kvaliteten på forskerutdanningen. En viktig målsetning er at skolene skal fremme rekruttering og øke andelen PhD-kandidater som gjennomfører utdanningen. Det er også et mål å korte ned gjennomføringstiden. De skal dessuten bidra til internasjonalisering av norsk forskerutdanning.

Flere skoler kan være av interesse for studenter her på biovitenskap:

  • IBA, The National Graduate School in Infection Biology and and Antimicrobials, basert her på IBV, Universitetet i Oslo
  • ForBio, Research School in Biosystematics på Naturhistorisk musee
  • NORBIS, National research school in bioinformatics, biostatistics and systems biology Universitetet i Bergen
  • NRSN, the Norwegian Research School in Neuroscience, på NTNU
  • EPINOR, National research school in population based epidemiology, på Universitetet i Tromsø
  • IRSAE, the International Research School in Applied Ecology på Høgskolen i Hedmark
  • NPSPS, the Norwegian PhD School of Pharmacy, på Universitetet i Oslo

 

 

 

Publisert 3. mai 2018 15:58 - Sist endret 20. aug. 2018 14:11