English version of this page

Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi (BMB)

BMB er et forsknings- og læringsmiljø som fokuserer på å forstå grunnleggende prosesser i levende organismer, fra bakterie til menneske på et biokjemisk og molekylærbiologisk nivå.

BMB logo

Forskningsgruppene ved BMB fokuserer på å forstå grunnleggende biologiske prosesser på et molekylært nivå, og hvordan de er regulert. Forskning inkluderer regulering av genuttrykk på et transcriptionelt og post-transkprisjonelt nivå, epigenetisk regulering, regulering av cellulær differensiering, regulering av cellesyklusen, regulering av mellomcellulær signallering fra hormoner, og enzymatisk regulering gjennom post-translasjonell modfisering som metylering, fosforylering og tiolering.

Videre forskingsfokus er å oppdage og forstå enzymers funksjon i protein modifisering og redoksbiologi, som inkluderer strukturkarakterisering. Forskning inkluderer også metodeutvikling innen proteomikk. Forskningen i seksjonen er av viktig biomedisinsk betydning for kreft og antibiotika. 

 

Mer informasjon på seksjonens engelske nettside

Kontakt

Seksjonsleder: Rafal Ciosk