English version of this page

Seksjon for Genetikk og Evolusjonsbiologi (EVOGENE)

EVOGENE er et forsknings- og læringsmiljø innen et bredt spekter av biologien. Våre forskningsgrupper dekker fagfelt som mikrobiologi og mykologi, økologi, utviklingsbiologi, systematikk og fylogeni, epigenetikk og strukturbiologi.

For å lese mer om våre forskningsgrupper, prosjekter og annen informasjon, vennligst besøk våre engelske sider.