English version of this page

Seksjon for fysiologi og cellebiologi (FYSCELL)

Seksjon for fysiologi og cellebiologi er et forsknings- og læringsmiljø som fokuserer på hvordan levende dyr, inkludert mennesker, fungerer, og hvordan levende organismer tilpasse seg sine omgivelser på et molekylært, cellulært, organisk og individ-nivå.

Forståelsen av cellulære prosesser og fysiologiske funksjon hos levende dyr, inkludert mennesker, er nøkkelen i våre forsknings- og undervisningsinnsats. Våre forskningsinteresser spenner fra å forstå grunnleggende prinsipper for cellebiologi og fysiologiske prosesser i grensesnittet med biomedisin, og for å utvikle bedre behandling av sykdommer. Molekylære mekanismer for celletransport og membranfunksjon er viktig for å forstå hvordan proteiner blir transportert til bestemte steder i cellen eller på cellemembranen der de spiller sentrale roller i bl.a. cellesignaler og immunregulering .

Avanserte mikroskopi og bildeteknikker er avgjørende for mange av forskningsprosjektene og en kjernefasilitet på sub-cellulære imaging (NorMIC) ligger i seksjonen. Seksjonen inneholder Senter for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) som er en av de prioriterte interdisiplinære forskningsvirksomhet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Web-sider for forskningsseksjonen er under bygging. Spørsmål kan rettes til seksjonsleder.

For mer informasjon gå til den engelske nettsiden.

Publisert 29. okt. 2014 15:42 - Sist endret 24. jan. 2022 10:10