Ledergruppe

Ledergruppen består av instituttledelsen og seksjonsledere ved Institutt for biovitenskap. Ledergruppen er et rådgivende organ for instituttlederen. 

Publisert 8. nov. 2011 13:37 - Sist endret 21. juni 2019 14:23