Marianne Fyhn

Bilde av Marianne Fyhn
English version of this page
Telefon +47 22857648
Mobiltelefon +4795753542 +4795753542
Rom 2523
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus (Biologibygget) Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

 

Faglige interesser

Hjernen har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg endringer i miljøet, men mekanismene som ligger til grunn for disse prosessene i hjernen hos dyr som interagerer med miljøet er fortsatt langt fra klarlagt. I min forskning ønsker jeg å identfisere det nevrale fingeravtrykk som gjenspeiler læring av sanseopplevelser i kortikale strukturer, fra strukturelle endringer i synapser til endringer i populasjonskoden til nevrale ensembler. For å oppnå dette benytter vi målinger i stor skala av nevronpopulasjoner og transkraniell tofoton-laserskannende mikroskopi (2PLSM) for å påvise strukturelle og funksjonelle endringer i nevronene. En forståelse av mekanismene som ligger til grunn for den basale plastisitet og funksjon av hjernebarken vil klarlegge hvordan erfaring modifiserer kretser i korteks for å oppnå langtidsminne og ha stor betydning for vår forståelse av den normale hjernefunksjon og av hva som går galt ved sykdom.

Jeg leder et av MN fakultets tverrfaglige satsninger (Endringsmiljøer), Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA) hvor vi bringer sammen eksperimentell biologi med beregningsorientert fysikk og matematikk for å forstå informasjonsbehandling i hjernen og dens evne til endring.

 

Teaching

Jeg er kursansvarlig for:

MBV1020- Fysiologi

MBV4340 - Avansert nevrobiologi

MBV4330 - Forsøksdyrlære

 

Utdanning:

2000-2005   Phd i nevrovitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Phd-veiledere: professor May-Britt Moser og professor Edvard Moser.

1997-1999   Master of Science i fysiologi, Universitetet i Tromsø

1995-1996   Bachelor i arktisk biologi, Universitetskursene på Svalbard.

1992-1995   Bachelor i biologi, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo

Bakgrunn:

2008-2010  Postdoktor ved University of California San Francisco (UCSF), USA. 
I laboratoriet til Dr. Michael P. Stryker undersøkte jeg virkningene av aktivitetsavhengig plastisitet i synsbarken hos mus ved intrinsisk optisk imaging og 2PLSM. Jeg merket underklasser av nevroner genetisk med fluorescensmarkører og genetisk kodede Ca2+-sensorer ved benyttelse av in utero-elektroporering og elektroporering av enkeltceller, og virale vektorer. Jeg benyttet denne teknikken og bygde utstyr for in vivo 2PLSM imaging av identifiserte nevroner i mus med hodefeste som løp på en styrofoam-ball som fløt på luft. Jeg etablerte shadow-patchteknikken for elektroporering av enkeltceller i laboratoriet for kronisk 2PLSM av subcellulære strukturer.

2005-2008  Postdoktor ved KI-CBM, NTNU.
Jeg fulgte opp mitt phd-arbeid med elektrofysiske målinger i stor skala i den entorhinale korteks og hippokampus hos frittløpende rotter og mus. Jeg var den første som målte fra grid-celler i mus.

2000-2005  Forsker ved KI-CBM, NTNU, Norway.
In laboratoriet til May-Britt og Edvard Moser utførte jeg elektrofysiologiske målinger fra celleensember i entorhinal korteks og hippokampus hos rotter under adferd.  Jeg utviklet teknikken for ekstracellulære målinger fra den mediale entorhinale korteks, noe som førte til at jeg oppdaget grid-cellene.

2000-2003 Foreleser i bachelorkurs i biologisk psykologi, NTNU.

1999-2000  Forskningsassisten ved Det norske polarinstitutt og Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

Honoraria

2008: Pris for fremstående bidrag til adferdsmessig nevrovitenskap, European Brain and Behaviour Society.

2007: Runner-up-vinner av Eppendorf-Science prize in Neurobiology (les artikkelen på Science online).

2007: Det norske vitenskapsakademis pris til unge forskere (Nansen-prisen).

2006: Donald B. Lindsley’s Prize in Behavioural Neuroscience. Pris for den beste phd-avhandling i adferdsmessig nevrovitenskap i 2005.

2006: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere innen naturvitenskap (I.K. Lykke’s award).

Emneord: Nevrobiologi, Nevrovitenskap, Fysiologi, Entorhinal cortex, Hippocampus, Life Science
Publisert 4. nov. 2010 14:38 - Sist endret 29. sep. 2020 14:08