English version of this page

Seksjon for fysiologi og cellebiologi

Kontakt

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo

Enhetskoder

Koststed 15551000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 152930 Vortex, FS m.m.