Finn-Eirik Johansen

Professor
Bilde av Finn-Eirik Johansen
English version of this page
Telefon +47-22857297
Mobiltelefon +47-97521401
Rom 2521
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn, faglige og fagpolitiske interesser

Min faglige bakgrunn er «molecular biology by training and immunology by practice». Jeg tok doktorgrad ved Columbia University, New York, på transkripsjonsregulering og intracellulær signaloverføring i 1994. Fra 1994 til 2012 jobbet jeg ved Rikshospitalet og Det medisinske fakultet som postdoc, forsker, 1.amanuensis og professor og forsket på immunologi, primært tarmens antistoffsystem. Fra 2007 til 2012 var jeg gruppeleder i Senter for immunregulering (CIR), et SFF ledet av Ludvig Sollid. Fra 2009 var jeg også instituttleder ved Institutt for molekylær biovitenskap og i 2013 gikk jeg ut av CIR for å bli instituttleder ved Institutt for biovitenskap (IBV). Fra 2016 til sommeren 2017 var jeg direktør for UiO:Livsvitenskap og etter det, frem til februar 2019 forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra mars 2019 er jeg tilbake på IBV som professor og har sluttet meg til konvergensmiljøet COMPARE, som ledes av Kjetill Jakobsen. I COMPARE forsker immunologer fra Medfak med evolusjonsbiologer fra Matnat for å forstå torskens unike immunsystem og de tilpasninger torsken har gjort, som kompensasjon for en mangel, som hos mennesker ville innebære alvorlig immunsvikt.

Jeg er sterk tilhenger av universitetets selvstendighet og uenig med de som mener vår primære oppgave er å være en «motor» for økonomisk vekst i samfunnet. De to viktigste «produktene» vi, som et internasjonalt forskningsfakultet, leverer er langsiktig grunnforskning og kandidater til andre jobber i samfunnet. Grunnforskningen har stor verdi fordi den ivaretar vår iboende nysgjerrighet, vår higen etter ny viten, den gir et kunnskapsgrunnlag for kloke beslutninger og den har stor verdi fordi spin-off fra grunnforskningen gir praktiske løsninger som samfunnet har nytte og glede av. Det siste kalles gjerne innovasjoner. Jeg mener våre viktigste primæroppgaver er grunnforskning og utdanning, og et tett kobling mellom forskning og utdanning beriker begge og bør være en kjerneverdi for universitetet. Samtidig skal vi tilrettelegge for innovasjon og delta i innovasjonsarbeid. Dette er både en plikt og en glede fordi det kan gjøre jobben mer meningsfylt å se at kunnskapen anvendes. Sist, men ikke minst skal vi formidle kunnskap til samfunnet og sørge for at kunnskap generert av oss og av andre nasjonalt og internasjonalt kan tas i bruk, både som beslutningsgrunnlag og som grunnlag for innovasjonsarbeid i andre sektorer.

Undervisning etc.

Jeg underviser immunologi på master-/ph.d.-nivå og celle- og molekylærbiologi til førsteårsstudenter på bachelornivå. Sammen med Kirsten Borse Haraldsen på realfagsbiblioteket tok jeg initiativ til å etablere iGEM (International Genetically Engineered Machine) som et masteremne på UiO i 2014 der et tverrfaglig team skal løse en samfunnsutfordring ved hjelp av syntetisk biologi (og reise til Boston for å konkurrere mot lag fra hele verden). Sammen med Tone Fredsvik Gregers på Skolelaboratoriet i biologi tok jeg initiativ til at Norge ble med i den internasjonale biologiolympiaden for videregåendeskoleelever og har siden 2016 deltatt i undervisning av de norske deltagerne og vært jurymedlem i den internasjonale finalen.


 
Emneord: Immunologi, Molekylærbiologi, Cellebiologi

Publikasjoner

 • Guslund, Naomi Croft; Krabberød, Anders Kristian; Nørstebø, Simen Foyn; Solbakken, Monica Hongrø; Jakobsen, Kjetill Sigurd & Johansen, Finn-Eirik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Lymphocyte subsets in Atlantic cod (Gadus morhua) interrogated by single-cell sequencing. Communications Biology. ISSN 2399-3642. 5(1). doi: 10.1038/s42003-022-03645-w.
 • Skrindo, Ingebjørg; Ballke, Karin Christina; Gran, Einar; Johansen, Finn-Eirik; Bækkevold, Espen Sønderaal & Jahnsen, Frode Lars (2015). IL-5 production by resident mucosal allergen-specific T cells in an explant model of allergic rhinitis. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 45(8), s. 1296–1304. doi: 10.1111/cea.12543.
 • Danilova, Elena; Skrindo, Ingebjørg; Gran, Einar; Hales, B. J.; Smith, W. A. & Jahnsen, Jørgen [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). A role for CCL28-CCR3 in T-cell homing to the human upper airway mucosa. Mucosal Immunology. ISSN 1933-0219. 8(1), s. 107–114. doi: 10.1038/mi.2014.46.
 • Melum, Guro Reinholt; Farkas, Lorant; Scheel, Cecilie; van Dieren, Brenda; Gran, Einar & Liu, YJ [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). A thymic stromal lymphopoietin-responsive dendriticcell subset mediates allergic responses in the upper airway mucosa. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 134(3), s. 613–621. doi: 10.1016/j.jaci.2014.05.010.
 • Brottveit, Margit; Røberg Beitnes, Ann-Christin; Tollefsen, Stig; Bratlie, Jorunn; Jahnsen, Frode Lars & Johansen, Finn Eirik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Mucosal Cytokine Response After Short-Term Gluten Challenge in Celiac Disease and Non-Celiac Gluten Sensitivity. American Journal of Gastroenterology. ISSN 0002-9270. 108(5), s. 842–850. doi: 10.1038/ajg.2013.91.
 • Reikvam, Dag Henrik; Derrien, Muriel; Islam, Rejoanoul; Erofeev, Alexander; Grcic, Vedrana & Sandvik, Anders [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Epithelial-microbial crosstalk in polymeric Ig receptor deficient mice. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 42(11), s. 2959–2970. doi: 10.1002/eji.201242543.
 • Khnykin, Denis; Rønnevig, Jørgen Rikard; Johnsson, Margareta; Sitek, Jan Cezary; Blaas, Harm-Gerd Karl & Hausser, Ingrid [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2012). Ichthyosis prematurity syndrome: Clinical evaluation of 17 families with a rare disorder of lipid metabolism. Journal of American Academy of Dermatology. ISSN 0190-9622. 66(4), s. 606–616. doi: 10.1016/j.jaad.2011.04.014.
 • Johansen, Finn Eirik & Kaetzel, CS (2011). Regulation of the polymeric immunoglobulin receptorand IgA transport: new advances in environmental factors that stimulate pIgR expression and its role in mucosal immunity. Mucosal Immunology. ISSN 1933-0219. 4(6), s. 598–602. doi: 10.1038/mi.2011.37.
 • Bruno, M.E.C.; Frantz, A.L.; Rogier, E.W.; Johansen, Finn Eirik & Kaetzel, C.S. (2011). Regulation of the polymeric immunoglobulin receptor by the classical and alternative NF-kappa B pathways in intestinal epithelial cells. Mucosal Immunology. ISSN 1933-0219. 4(4), s. 468–478. doi: 10.1038/mi.2011.8.
 • Skrindo, Ingebjørg; Scheel, Cecilie; Johansen, Finn Eirik & Jahnsen, Frode Lars (2011). Experimentally induced accumulation of Foxp3(+) T cells in upper airway allergy. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 41(7), s. 954–962. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03710.x.
 • Reikvam, Dag Henrik; Erofeev, Alexander; Sandvik, Anders; Grcic, Vedrana; Jahnsen, Frode Lars & Gaustad, Peter [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2011). Depletion of Murine Intestinal Microbiota: Effects on Gut Mucosa and Epithelial Gene Expression. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 6(3). doi: 10.1371/journal.pone.0017996.
 • Søyland, Elisabeth; Heier, Ingvild; Rodríguez-Gallego, Carlos; Mollnes, Tom Eirik; Johansen, Finn Eirik & Holven, Kirsten Bjørklund [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2011). Sun exposure induces rapid immunological changes in skin and peripheral blood in patients with psoriasis. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 164(2), s. 344–355. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.10149.x.
 • Duc, Mélanie; Johansen, Finn Eirik & Corthesy, B. (2010). Antigen Binding to Secretory Immunoglobulin A Results in Decreased Sensitivity to Intestinal Proteases and Increased Binding to Cellular Fc Receptors. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 285(2), s. 953–960. doi: 10.1074/jbc.M109.059220.
 • Karlsson, Malin; Johansen, Finn Eirik; Kahu, Helene; Macpherson, A & Brandtzæg, Per (2010). Hypersensitivity and oral tolerance in the absence of a secretory immune system. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 65(5), s. 561–570. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02225.x.
 • Strønen, Erlend; Abrahamsen, Ingerid Weum; Gaudernack, Gustav; Waelchli, Sebastien; Munthe, Else & Buus, S [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2009). Dendritic Cells Engineered to Express Defined Allo-HLA Peptide Complexes Induce Antigen-specific Cytotoxic T Cells Efficiently Killing Tumour Cells. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 69(4), s. 319–328. doi: 10.1111/j.1365-3083.2008.02223.x.
 • Hol, Johanna; Kuchler, Axel Matthias; Dalhus, Bjørn; Johansen, Finn Eirik; Haraldsen, Guttorm & Øynebråten, Inger (2009). Molecular Requirements for Sorting of the Chemokine Interleukin-8/CXCL8 to Endothelial Weibel-Palade Bodies. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 284(35), s. 23532–23539. doi: 10.1074/jbc.M900874200.
 • Smits, HH; Gloudemans, AK; van Nimwegen, M; Willart, MA; Soullie, T & Muskens, F [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cholera toxin B suppresses allergic inflammation through induction of secretory IgA. Mucosal Immunology Update. ISSN 1068-7629. 2(4), s. 331–339. doi: 10.1038/mi.2009.16.
 • Smits, HH; Gloudemans, AK; van Nimwegen, M; Willart, MA; Soullié, T & Muskens, F [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Cholera toxin B suppresses allergic inflammation through induction of secretory IgA. Mucosal Immunology. ISSN 1933-0219. 2, s. 331–339.
 • Ghumra, A; Shi, J; McIntosh, RS; Rasmussen, Ingunn B; Braathen, Ranveig & Johansen, Finn Eirik [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Structural requirements for the interaction of human IgM and IgA with the human Fc alpha/mu receptor. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 39(4), s. 1147–1156. doi: 10.1002/eji.200839184.
 • Kolltveit, Kristin Melkevik; Granum, Stine; Aasheim, HC; Forsbring, Monika; Gjerstad, Vibeke Sundvold & Dai, KZ [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). Expression of SH2D2A in T-cells is regulated both at the transcriptional and translational level. Molecular Immunology. ISSN 0161-5890. 45. doi: 10.1016/j.molimm.2007.11.005.
 • Qiao, Shuo Wang; Kobayashi, K; Johansen, Finn Eirik; Sollid, Ludvig Magne; Andersen, Jan Terje & Milford, E [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Dependence of antibody-mediated presentation of antigen on FcRn. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. 105, s. 9337–9342. doi: 10.1073/pnas.0801717105.
 • Yuvaraj, S; Lahham, S; Marreddy, RKR; Dijkstra, G; Wolken, WAM & Lolkema, JS [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2008). Human scFv SIgA expressed on Lactococcus lactis as a vector for the treatment of mucosal disease. Molecular Nutrition & Food Research. ISSN 1613-4125. 52, s. 913–920. doi: 10.1002/mnfr.200700132.
 • Ghumra, A; Semblat, JP; McIntosh, RS; Raza, A; Rasmussen, Ingunn B & Braathen, Ranveig [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2008). Identification of residues in the C mu 4 domain of polymeric IgM essential for interaction with Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1). Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 181, s. 1988–2000.
 • Skrindo, Ingebjørg; Farkas, Lorant; Kvale, Espen Østhagen; Johansen, Finn Eirik & Jahnsen, Frode Lars (2008). Depletion of CD4(+)CD25(+)CD127(lo) regulatory T cells does not increase allergen-driven T cell activation. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 38(11), s. 1752–1759. doi: 10.1111/j.1365-2222.2008.03081.x.
 • Kolltveit, Kristin Melkevik; Granum, Stine; Åsheim, Hans-Christian; Forsbring, Monika; Sundvold-Gjerstad, Vibeke & Dai, Ke-Zheng [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). Expression of SH2D2A in T-cells is regulated both at the transcriptional and translational level. Molecular Immunology. ISSN 0161-5890. doi: 10.1016/j.molimm.2007.11.005.
 • Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2007). IgA and intestinal homeostasis. I Kaetzel, CS (Red.), Mucosal Immune Defense: Immunoglobulin A. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-0-387-72231-3. s. 221–268.
 • Johansen, Finn Eirik; Braathen, Ranveig; Munthe, Else; Schjerven, Hilde & Brandtzæg, Per (2007). Regulation of the mucosal IgA system. I Kaetzel, CS (Red.), Mucosal Immune Defense: Immunoglobulin A. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-0-387-72231-3. s. 111–143.
 • Braathen, Ranveig; Hohman, VS; Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2007). Secretory antibody formation: Conserved binding interactions between J chain and polymeric Ig receptor from humans and amphibians. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 178, s. 1589–1597.
 • Sandvik, Anders; Wang, Yun Yong; Morton, Hugh Craig; Aasen, Ansgar Oddne; Wang, JE & Johansen, Finn Eirik (2007). Oral and systemic administration of beta-glucan protects against lipopolysaccharide-induced shock and organ injury in rats. Clinical and Experimental Immunology. ISSN 0009-9104. 148. doi: 10.1111/j.1365-2249.2006.03320.x.
 • Johansen, Finn Eirik; Yen, Elizabeth; Dickinson, Bonnie; Yoshida, Massaru; Claypool, Steve & Blumberg, Richard S [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Biology of Gut Immunoglobulins. I Johnson, Leonard (Red.), Physiology of the gastrointestinal tract, 1-2. Elsevier. ISSN 978-0-12-088394-3.
 • Braathen, Ranveig; Sandvik, Anders; Berntzen, Gøril; Hammerschmidt, S; Fleckenstein, Burkhard & Sandlie, Inger [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2006). Identification of a polymeric Ig receptor binding phage-displayed peptide that exploits epithelial transcytosis without dimeric IgA competition. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 281, s. 7075–7081. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davids, Barbara J; Palm, JE Daniel; Housley, Michael P; Smith, Jennifer R; Andersen, Yolanda S & Martin, Martin G [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2006). Polymeric immunoglobulin receptor in intestinal immune defense against the lumen-dwelling protozoan parasite Giardia. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 177, s. 6281–6290.
 • Michalek, S; Russell, M; Kaetzel, C & Johansen, Finn Eirik (2006). pIgR/IgA Sessions I and II: Summary. Mucosal Immunology Update. ISSN 1068-7629. 14(2), s. 8–9.
 • Brandtzæg, Per; Johansen, Finn Eirik; Bækkevold, Espen Sønderaal & Farstad, Inger Nina (2005). Lacrimal glands: role in mucosal immunity compared with other secretory effector sites. I Zierhut, Manfred; Stern, Michael E & Sullivan, David A (Red.), Immunology of the Lacrimal Gland, Tear Film and Ocular Surface. Taylor and Francis. ISSN 184184568X. s. 1–11.
 • Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2005). Mucosal B cells: phenotypic characteristics, transcriptional regulation, and homing properties. Immunological Reviews. ISSN 0105-2896. 206, s. 32–63.
 • Johansen, Finn Eirik; Bækkevold, Espen Sønderaal; Carlsen, Hege Synnøve; Farstad, Inger Nina; Soler, Dulce & Brandtzæg, Per (2005). Regional induction of adhesion molecules and chemokine receptors explains disparate homing of human B cells to systemic and mucosal effector sites: dispersion from tonsils. Blood. ISSN 0006-4971. 106, s. 593–600.
 • Schneeman, TA; Bruno, M; Schjerven, Hilde; Johansen, Finn Eirik; Chady, L & Kaetzel, CS (2005). Regulation of the polymeric Ig receptor by signaling through TLRs 3 and 4: linking innate and adaptive immune responses. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 175, s. 376–384.
 • Uren, TK; Wijburg, OLC; Simmons, C; Johansen, Finn Eirik; Brandtzæg, Per & Strugnell, RA (2005). Vaccine-induced protection against gastrointestinal bacterial infections in the absence of secretory antibodies. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 35, s. 180–188.
 • Øynebråten, Inger; Barois, Nicolas; Hagelsteen, Kathrine; Johansen, Finn Eirik; Bakke, Oddmund & Haraldsen, Guttorm (2005). Characterization of a novel chemokine-containing storage granule in endothelial cells: evidence for preferential exocytosis mediated by protein kinase A and diacylglycerol. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 175(8), s. 5358–5369.
 • Dai, Kezheng; Johansen, Finn Eirik; Kolltveit, Kristin Melkevik; Aasheim, Hans-Christian; Dembic, Zlatko & Vartdal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on a cyclic adenosine 5'-monophosphate-responsive element in the proximal SH2D2A promoter. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 172, s. 6144–6151.
 • Øynebråten, Inger; Oynebraten, Inger; Bakke, Oddmund; Brandtzæg, Per; Johansen, Finn Erik & Haraldsen, Guttorm (2004). Rapid chemokine secretion from endothelial cells originates from 2 distinct compartments. Blood. ISSN 0006-4971. 104(2), s. 314–320.
 • Brandtzæg, Per; Johansen, Finn Eirik; Bækkevold, Espen S.; Carlsen, Hege Synnøve & Farstad, Inger Nina (2004). The traffic of mucosal lymphocytes to extraintestinal sites. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - JPGN. ISSN 0277-2116. 39, s. S725–S726.
 • Farkas, Lorant; Kvale, Espen Østhagen; Johansen, Finn Eirik; Jahnsen, Frode Lars & Lund-Johansen, F (2004). Plasmacytoid dendritic cells activate allergen-specific Th2 memory cells: modulation by CpG oligodeoxynucleotides. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 114, s. 436–443.
 • Elm, C; Braathen, Ranveig; Bergmann, S; Frank, R; Vaerman, JP & Kaetzel, CS [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2004). Ectodomains 3 and 4 of human polymeric immunoglobulin receptor (hpIgR) mediate invasion of Streptococcus pneumoniae into the epithelium. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 279, s. 6296–6304.
 • Claypool, SM; Dickinson, BL; Wagner, JS; Johansen, Finn Eirik; Venu, N & Borawski, JA [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2004). Bidirectional transepithelial IgG transport by a strongly polarized basolateral membrane Fc gamma-receptor. Molecular and Cellular Biology. ISSN 0270-7306. 15, s. 1746–1759.
 • Johansen, Finn Eirik & Brandtzæg, Per (2004). Transcriptional regulation of the mucosal IgA system. Trends in immunology. ISSN 1471-4906. 25, s. 150–157.
 • Schjerven, Hilde; Tran, Thien Ngoc; Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2004). De novo synthesized RelB mediates TNF-induced up-regulation of the human polymeric Ig receptor. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 173, s. 1849–1857.
 • Sun, K; Johansen, Finn Eirik; Eckmann, L & Metzger, DW (2004). An important role for polymeric Ig receptor-mediated transport of IgA in protection against Streptococcus pneumoniae nasopharyngeal carriage. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 173, s. 4576–4581.
 • Dai, Ke-Zheng; Johansen, Finn-Eirik; Kolltveit, Kristin Melkevik; Åsheim, Hans-Christian; Dembic, Zlatko & Vartdal, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on a cyclic adenosine 5'-monophosphate-responsive element in the proximal SH2D2A promoter. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. doi: 10.4049/jimmunol.172.10.6144.
 • Schjerven, Hilde; Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2003). Hepatocyte NF-1 and STAT6 cooperate with additional DNA-binding factors to activate transcription of the human polymeric Ig receptor gene in response to IL-4. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 170(12), s. 6048–6056.
 • Bækkevold, Espen S.; Roussigné, M; Yamanaka, Takeshi; Johansen, Finn Eirik; Jahnsen, Frode Lars & Amalric, F [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2003). Molecular characterization of NF-HEV, a nuclear factor preferentially expressed in human high endothelial venules. American Journal of Pathology. ISSN 0002-9440. 163, s. 69–79.
 • Uren, TK; Johansen, Finn Eirik; Wijburg, OLC; Koentgen, F; Brandtzæg, Per & Strugnell, RA (2003). Role of the polymeric Ig receptor in mucosal B cell homeostasis. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 170, s. 2531–2539.
 • Braathen, Ranveig; Sørensen, Vigdis; Brandtzæg, Per; Sandlie, Inger & Johansen, Finn Eirik (2002). The carboxyl-terminal domains of IgA and IgM direct isotype-specific polymerization and interaction with the polymeric immunoglobulin receptor. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 277(45), s. 42755–42762. Fulltekst i vitenarkiv
 • Norderhaug, L.; Johansen, Finn Eirik & Sandlie, Inger (2002). BALANCED EXPRESSION OF SINGLE SUBUNITS IN A MULTISUBUNIT PROTEIN, ACHIEVED BY CELL FUSION OF INDIVIDUAL TRANSFECTANTS. European Journal of Biochemistry (EJB). ISSN 0014-2956. 269(13), s. 3205–3210.
 • Carlsen, Hege Synnøve; Bækkevold, Espen S.; Johansen, Finn Eirik; Haraldsen, Guttorm & Brandtzæg, Per (2002). B cell attracting chemokine 1 (CXCL13) and its receptor CXCR5 are expressed in normal and aberrant gut associated lymphoid tissue. Gut. ISSN 0017-5749. 51, s. 364–371.
 • Farstad, Inger Nina; Johansen, Finn Eirik; Vlatkovic, L.; Jahnsen, Jørgen; Scott, Helge & Fausa, Olav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2002). Heterogeneity of intraepithelial lymphocytes in refractory sprue: potential implications of CD30 expression. Gut. ISSN 0017-5749. 51, s. 372–378.
 • Olaussen, Richard Willfred; Johansen, Finn Eirik; Lundin, Knut E. A.; Jahnsen, Jørgen; Brandtzæg, Per & Farstad, Inger Nina (2002). Interferon-gamma-secreting T cells localize to the epithelium in coeliac disease. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 56, s. 652–664.
 • Nilsen, Ellen M.; Johansen, Finn Eirik & Brandtzæg, Per (2001). Quantitative PCR for measurement of cytokine expression. In: Interleukin Protocols (Eds.: O'Neill L, Bowie A). I Walker, J.M. (Red.), Methods in Molecular Medicine. Humana Press, Totowa, NJ. s. 59–76.
 • Schjerven, Hilde; Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2001). A novel NF-kappaB/Rel site in intron 1 cooperates with proximal promoter elements to mediate TNF-alfa-induced transcription of the human polymeric Ig receptor. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 167, s. 6412–6420.
 • Johansen, Finn Eirik; Braathen, Ranveig & Brandtzæg, Per (2001). The J chain is essential for polymeric Ig receptor-mediated epithelial transport of IgA. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 167, s. 5185–5192.
 • Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2001). Confusion about the polymeric Ig receptor. Trends in immunology. ISSN 1471-4906. 22, s. 545–546.
 • Nilsen, Ellen M.; Johansen, Finn Eirik & Brandtzæg, Per (2000). Measurements of cytokine mRNA expression by quantitative polymerase chain reaction in studies of celiac disease. I Marsh, Michael N. (Red.), Celiac Disease. Methods and Protocols. Humana Press, Totawa. ISSN 0-89603-650-2. s. 185–202.
 • Schjerven, Hilde; Johansen, Finn Eirik & Brandtzæg, Per (2000). Mechanism of IL-4-Mediated Up-Regulation of the Polymeric Ig Receptor: Role of STAT6 in Cell Type-Specific Delayed Transcriptional Response. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 165, s. 3898–3906.
 • Johansen, Finn Eirik; Braathen, Ranveig & Brandtzæg, Per (2000). Role of J chain in secretory immunoglobulin formation. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 52(3), s. 240–248.
 • Jahnsen, Frode Lars; Haye, Rolf; Gran, Einar; Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (1999). Glucocorticosteroids Inhibit mRNA Expression for Eotaxin, Eotaxin-2, and Monocyte-Chemotactic Protein-4 in Human Airway Inflammation with Eosinophilia. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 163, s. 1545–1551.
 • Johansen, Finn Eirik; Norderhaug, Inger Natvig; Roe, M.; Sandlie, Inger & Brandtzæg, Per (1999). Recombinant expression of polymeric IgA: incorporation of J cahin and secretory component of human origin. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 29, s. 1701–1708.
 • Bækkevold, Espen S.; Jahnsen, Frode Lars; Johansen, Finn Eirik; Bakke, Oddmund; Gaudernack, Gustav & Brandtzæg, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1999). Culture characterization of differentiated high endothelial venule cells from human tonsils. Laboratory Investigation. ISSN 0023-6837. 79(3), s. 327–336.
 • Norderhaug, Inger Natvig; Johansen, Finn Eirik; Schjerven, Hilde & Brandtzæg, Per (1999). Regulation of the formation and external transport of secretory immunoglobulins. Critical Reviews in Immunology. ISSN 1040-8401. 19, s. 481–508.
 • Johansen, Finn Eirik; Pekna, Marcela; Norderhaug, Inger Natvig; Haneberg, Bjørn; Hietala, Max Albert & Krajci, Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1999). Absence of epithelial immunoglobulin A transport, with increased mucosal leakiness, in polymeric immunoglobulin receptor/secretory component-deficient mice. Journal of Experimental Medicine (JEM). ISSN 0022-1007. 190, s. 915–921.
 • Brandtzæg, Per; Johansen, Finn Eirik; Krajci, Peter & Natvig, Inger Backer (1998). Human secretory component (the polymeric Ig receptor). I Roitt, IM & Delves, J (Red.), Encyclopedia of Immunology, 2nd Ed. Academic Press, London. . s. 2152–2158.
 • Johansen, Finn Eirik; Bosloven, B. A.; Krajci, Peter & Brandtzæg, Per (1998). A composite DNA element in the promoter of the polymeric immunoglobulin receptor regulates its constitutive expression. European Journal of Immunology. ISSN 0014-2980. 28, s. 1161–71.
 • Wei, L.; Zhou, W.; Croissant, J.D.; Johansen, Finn Eirik; Prywes, R. & Balasubramanyam, A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). RhoA signaling via serum response factor plays an obligatory role in myogenic differentiation. Journal of Biological Chemistry. ISSN 0021-9258. 273, s. 30287–30294.

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandtzæg, Per & Johansen, Finn Eirik (2003). Immunology of the gut. pp. 69-91. In: Viral Gastroenteritis (Eds.: Desselberger U, Gray J). Perspectives in Medical Virology, 9 (Eds.: Zuckerman AJ, Mushahwar IK). Elsevier. 22 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jahnsen, Frode Lars & Johansen, Finn-Eirik (2021). Legends of allergology and immunology: Per Brandtzaeg - Pillar of mucosal immunology. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 76(8), s. 2634–2635. doi: 10.1111/all.14824.
 • Jakobsen, Kjetill Sigurd; Johansen, Finn-Eirik; Qiao, Shuo Wang; Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone & Morsman, Silje Rebecca (2021). Torsken skrotet deler av immunforsvaret. Hva kan vi lære av det? Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Kaetzel, Charlotte S.; Mestecky, Jiri & Johansen, Finn-Eirik (2017). Two cells, one antibody: The discovery of the cellular origins and transport of secretory iga. Journal of Immunology. ISSN 0022-1767. 198(5), s. 1765–1767. doi: 10.4049/jimmunol.1700025.
 • Skrindo, Ingebjørg; Bækkevold, Espen Sønderaal; Johansen, Finn Eirik & Jahnsen, Frode Lars (2010). Ex Vivo Stimulation of Nasal Biopsies from Allergic Rhinitis Patients Leads to Rapid IL-5 Secretion. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 125(2), s. AB111–AB111.
 • Grcic, Vedrana; Sandvik, Anders; Reikvam, Dag Henrik; Jahnsen, Frode Lars & Johansen, Finn Eirik (2010). Ectopic Expression of Cryptdins in Colon of Mice Lacking Secretory Immunoglobulins.
 • Khnykin, Denis; Crumrine, D.; Uchida, Yoshiyuki; Elias, P.; Johansen, Finn Eirik & Jahnsen, Frode Lars (2010). Epidermal barrier abnormalities and pathogenesis of Ichthyosis Prematurity Syndrome. Journal of Investigative Dermatology. ISSN 0022-202X. 130, s. S69–S69.
 • Sandvik, Anders; Grzyb, Krzysztof; Reikvam, Dag Henrik; Erofeev, Alexander; Bækkevold, Espen Sønderaal & Jahnsen, Frode Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Oral treatment with soluble beta-glucan protects against experimental ulcerative colitis.
 • Erofeev, Alexander; Reikvam, Dag Henrik; Gaustad, Peter; Grzyb, Krzysztof; Sandvik, Anders & Jahnsen, Frode Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Role of secretory antibodies and commensal microbiota in DSS-induced colitis.
 • Sandvik, Anders; Grzyb, Krzysztof; Reikvam, Dag Henrik; Erofeev, Alexander; Bækkevold, Espen Sønderaal & Jahnsen, Frode Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Oral treatment with soluble beta-glucan protects against experimental ulcerative colitis.
 • Sandvik, Anders; Bækkevold, Espen Sønderaal; Jahnsen, Frode Lars & Johansen, Finn Eirik (2009). Effects of oral administration of soluble β-glucan on the gut and gut-associated lymphoid tissue in mice.
 • Sandvik, Anders; Grzyb, Krzysztof & Johansen, Finn Eirik (2008). Protective effect of orally administered soluble 1-3/1-6 β-glucan in a mouse model of ulcerative colitis.
 • Hol, Johanna; Kuchler, Axel Matthias; Johansen, Finn Eirik; Haraldsen, Guttorm & Øynebråten, Inger (2008). Molecular requirements for sorting of IL-8/CXCL8 to endothelial Weibel Palade bodies. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 68, s. 228–229.
 • Khoykin, D; Hausser, I; Johansen, Finn Eirik & Jahnsen, Frode Lars (2008). Pathogenesis and unique ultrastructural characteristics of ichthyosis prematurity syndrome (IPS). Journal of Investigative Dermatology. ISSN 0022-202X. 128, s. S120–S120.
 • Biong, M; Brill, I; Johansen, F; Bremnes, Yngve; Burdette, L & Yaeger, M [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Genotypes and haplotypes in the insulin-like growth factors their receptors and binding proteins in relation to plasma metabolic levels and mammographic density. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049. 6, s. 47–47.
 • Sollid, Ludvig Magne & Johansen, Finn Eirik (2008). Animal Models of Inflammatory Bowel Disease at the Dawn of the New Genetics Era. PLoS Medicine. ISSN 1549-1277. 5(9), s. 1338–1342. doi: 10.1371/journal.pmed.0050198.
 • Sandvik, Anders; Grzyb, Krzysztof & Johansen, Finn Eirik (2007). Anti-inflammatory and tissue protective effects of soluble beta-glucan in a mouse model of ulcerative colitis.
 • Sandvik, Anders & Johansen, Finn Eirik (2007). Effect of oral administration of soluble 1-3/1-6 beta-glucan on lymphoid tissue.
 • Sandvik, Anders; Wang, Yun Yong; Morton, Hugh Craig; Aasen, Ansgar Oddne; Wang, Jacob Edward & Johansen, Finn Eirik (2006). ORAL AND SYSTEMIC ADMINISTRATION OF SOLUBLE BETA-GLUCAN PROTECTS AGAINST LPS-INDUCED ORGAN INJURY IN RATS.
 • Sandvik, Anders; Morton, Hugh Craig & Johansen, Finn Eirik (2005). Immunomodulating properties of mucosally administered yeast beta-glucan.
 • Sandvik, Anders; Morton, Hugh Craig & Johansen, Finn Eirik (2005). Immunomodulating properties of mucosally administered yeast beta-glucan.
 • Nilsen, Ellen M.; Jahnsen, Frode Lars; Lundin, Knut E. A.; Johansen, Finn Eirik; Fausa, Olav & Sollid, Ludvig Magne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2000). Mucosal cytokine expression in celiac disease reveals a Th1 profile.
 • Øynebråten, Inger; Johansen, Finn Eirik; Brandtzæg, Per & Haraldsen, Guttorm (2000). An efficient and convenient method for high transfection efficency in cultured endothelial cells.
 • Fernandez, Dalina sol; Grimholt, Unni; Dahle, Maria; Lukacs, Morten & Johansen, Finn-Eirik (2022). Production of the T-cell survival cytokines interleukin 2 and 15, and functional effects of IL15. UiO.
 • Johansen, Finn-Eirik; Brautaset, Trygve; Aune, Marie Hjelmseth; Patriksson, Alexandra; Falkenberg, Liv Eggset & Kleppe, Rune [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2018). Centre for Digital Life Norway - Annual report 2017. Senter for Digialt Liv Norge. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reikvam, Dag Henrik & Johansen, Finn Eirik (2011). Mucosal homeostasis and inflammatory bowel disease (ISBN 978-82-8764-169-2). Unipub forlag.
 • Johansen, Finn Eirik; Sandvik, Anders; Grcic, Vedrana & Reikvam, Dag Henrik (2010). Ectopic expression of cryptdins in colon of mice lacking secretory immunoglobulins. Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo .
 • Sandvik, Anders & Johansen, Finn Eirik (2009). A study on immunomodulating beta-glucan: Effects of oral application on inflammation, tissue injury, and the mucosal immune system in experimental animals. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-786-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. aug. 2017 10:38 - Sist endret 8. aug. 2022 11:28