Göran Erik Nilsson

Bilde av Göran Erik Nilsson
English version of this page
Telefon +47 22855807
Mobiltelefon +47 92057838
Rom 2605
Treffetider (Gøran Nilsson)
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg har lenge vært interessert i dyr med ekstreme egenskaper. I min forskningsgruppe har vi særlig undersøkt adapsjoner til et variabelt oksygennivå i hjerne, hjerte og pusteorganer hos forskjellige vertebrater, blant annet karuss og noen ferskvannsskilpadder. Dette er dyr som kan overleve uten oksygen i flere måneder. Forekomsten av slike arter viser klart at evolusjonen løste problemet å leve uten oksygen for flere millioner år siden - noe som medisinsk forskning har prøvd å oppnå i løpet av de siste tiårene, med svært begrenset suksess.

Min gruppe undersøker også virkningene av økt CO2-nivå og temperatur på fysiologien til marin fisk, fra korallrevfisk til laks, og prøver å finne ut hvordan disse vil håndtere den forventede økningen av temperatur og surhet i havet. 

Endelig har vi lenge undersøkt koblingen mellom adferd og fysiologi i fisk og har funnet at monoaminerge nevrotransmittorer i hjernen, særlig serotonin og dopamin, er nøye knyttet til stress og aggresjon hos fisk under sosiale interaksjoner. Vårt fokus er nå rettet mot nevrogenesens (dannelsen av nye hjerneceller) rolle ved stressreaksjoner hos fisk og hvordan nevrogenesen kontrolleres.

Min forskningsgruppe

Undervisning

 • Kursansvarlig for bachelorkurs i komparativ og økologisk fysiologi, MBV4310
 • Kursansvarlig for bachelorkurs i avansert cellebiologi og fysiologi, MBV4320

Bakgrunn

Jeg fullførte min PhD i zoofysiologi ved Uppsala Universitet i 1988. Etter en periode som postdoc ved Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami (1989-90) ble jeg ansatt som amanuensis ved Uppsala Universitet (1991-96). Siden 1996 har jeg vært ansatt som professor ved UiO, først ved Biologisk institutt og så ved IMBV. Jeg hadde et forskningsopphold ved University of Queensland i 2001-2 og har utført feltarbeid i Norge, Sverige, Queensland og Namibia.

Verv

 • Director on the Board of Directors, The Company of Biologists, Cambridge UK (charity and non-profit publisher of biological journals)
 • Medlem i Editorial Board, Journal of Experimental Biology
 • Partner i European Science Foundations COST-aktivitet "Conservation Physiology of Marine Fishes".
 • Medlem av Det norske vitenskapsakademi.

Publikasjoner i Google Scholar

http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=8MN1OdEAAAAJ

Samarbeid

 • James Cook University, Australia (fisk i korallrev)
 • University of Alaska, Anchorage (fisk respirasjon)
 • Aarhus Universitet, Danmark (anoksitoleranse hos skilpadder)
 • University of British Columbia, Vancouver, Canada (sirkulasjonsfysiologi)
 • Wilfrid Laurier University, Ontario, Canada (ammmoniakktoleranse hos filk)
 • McMaster University, Canada (fiskeproteomikk)
 • University of Ottawa, Canada (respirasjon hos fisk)
 • Uppsala Universitet, Sverige (fiskeadferd og nevrobiologi)
 • Göteborgs Universitet (fiskeadferd og nevrobiologi)
 • University of Aberdeen, Aberdeen, UK (proteomikk)
 • Florida Atlantic University, USA (anoksitoleranse hos skilpadder)
 • University of South Dakota, USA (fiskeadferd og nevrobiologi)

 

 

Publikasjoner

 • Melleby, Arne Olav; Sandvik, Guro Katrine; Couturier, Christine Stephanie; Nilsson, Göran Erik & Stecyk, Jonathan Anthony William (2020). H2S-producing enzymes in anoxia-tolerant vertebrates: Effects of cold acclimation, anoxia exposure and reoxygenation on gene and protein expression. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology.  ISSN 1096-4959.  243-244 . doi: 10.1016/j.cbpb.2020.110430
 • Couturier, Christine Stephanie; Stecyk, Jonathan Anthony William; Ellefsen, Stian; Sandvik, Guro Katrine; Milton, Sarah L.; Prentice, Howard M. & Nilsson, Göran Erik (2019). The expression of genes involved in excitatory and inhibitory neurotransmission in turtle (Trachemys scripta) brain during anoxic submergence at 21°C and 5°C reveals the importance of cold as a preparatory cue for anoxia survival. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D:Genomics and Proteomics.  ISSN 1744-117X.  30, s 55- 70 . doi: 10.1016/j.cbd.2018.12.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heuer, Rachael M.; Hamilton, Trevor J. & Nilsson, Göran Erik (2019). The physiology of behavioral impacts of high CO2, In Martin Grosell; Philip L. Munday; P. Farrell & Colin J. Brauner (ed.),  Carbon Dioxide.  Elsevier.  ISBN 978-0-12-817609-2.  5.  s 161 - 194
 • Schunter, Celia; Rawasi, Timothy; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2019). Neural effects of elevated CO2 in fish may be amplified by a vicious cycle. Conservation Physiology.  ISSN 2051-1434.  7(1), s 1- 8 . doi: 10.1093/conphys/coz100 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thomsen, Mikkel T; Lefevre, Sjannie; Nilsson, Göran Erik; Wang, Tobias & Bayley, Mark (2019). Effects of lactate ions on the cardiorespiratory system in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  316(5), s R607- R620 . doi: 10.1152/ajpregu.00395.2018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vindas, Marco; Helland-Riise, Siri Helene; Nilsson, Göran Erik & Øverli, Øyvind (2019). Depression-like state behavioural outputs may confer beneficial outcomes in risky environments. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  9, s 1- 8 . doi: 10.1038/s41598-019-40390-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boyd, Philip W.; Collins, Sinead; Dupont, Sam; Fabricius, Katharina; Gattuso, Jean-Pierre; Havenhand, Jonathan; Hutchins, David A.; Riebesell, Ulf; Rintoul, Max S.; Vichi, Marcello; Biswas, Haimanti; Ciotti, Aurea; Gao, Kunshan; Gehlen, Marion; Hurd, Catriona L.; Kurihara, Haruko; McGraw, Christina M.; Navarro, Jorge M.; Nilsson, Göran Erik; Passow, Uta & Pörtner, Hans-Otto (2018). Experimental strategies to assess the biological ramifications of multiple drivers of global ocean change - A review. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  24(6), s 2239- 2261 . doi: 10.1111/gcb.14102
 • Lefevre, Sjannie; McKenzie, David J. & Nilsson, Göran Erik (2018). In modelling effects of global warming, invalid assumptions lead to unrealistic projections. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  24(2), s 553- 556 . doi: 10.1111/gcb.13978 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nørstrud, Karoline Sletbak; Vindas, Marco; Nilsson, Göran Erik & Johansen, Ida Beitnes (2018). Short-term cortisol exposure alters cardiac hypertrophic and non-hypertrophic signalling in a time-dependent manner in rainbow trout. Biology Open.  ISSN 2046-6390.  7(12), s 1- 9 . doi: 10.1242/bio.037853 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Riggs, Claire L.; Summers, Amanda; Warren, Daniel E.; Nilsson, Göran Erik; Lefevre, Sjannie; Dowd, Wesley W.; Milton, Sarah L. & Podrabsky, Jason E. (2018). Small non-coding RNA expression and vertebrate anoxia tolerance. Frontiers in Genetics.  ISSN 1664-8021.  9:230, s 1- 22 . doi: 10.3389/fgene.2018.00230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Schunter, Celia; Welch, Megan J; Nilsson, Göran Erik; Rummer, Jodie L.; Munday, Philip L. & Ravasi, Timothy (2018). An interplay between plasticity and parental phenotype determines impacts of ocean acidification on a reef fish. Nature Ecology and Evolution.  ISSN 2397-334X.  2(2), s 334- 342 . doi: 10.1038/s41559-017-0428-8
 • Fagernes, Cathrine Elisabeth; Stensløkken, Kåre-Olav; Kjendseth, Åsmund Røhr; Berenbrink, Michael; Ellefsen, Stian & Nilsson, Göran Erik (2017). Extreme anoxia tolerance in crucian carp and goldfish through neofunctionalization of duplicated genes creating a new ethanol- producing pyruvate decarboxylase pathway. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  (7) . doi: 10.1038/s41598-017-07385-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Ida Beitnes; Sandblom, Erik; Skov, Peter V.; Gräns, Albin; Ekström, Andreas; Lunde, Ida Gjervold; Vindas, Marco Antonio; Zhang, Lili; Höglund, Erik; Frisk, Michael; Sjaastad, Ivar; Nilsson, Göran Erik & Øverli, Øyvind (2017). Bigger is not better: cortisol-induced cardiac growth and dysfunction in salmonids. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  220(14), s 2545- 2553 . doi: 10.1242/jeb.135046 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lai, Floriana; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Bernier, Nicholas J; Miller, Gabrielle; Munday, Philip L; Jutfelt, Fredrik & Nilsson, Göran Erik (2017). Responses of neurogenesis and neuroplasticity related genes to elevated CO2 levels in the brain of three teleost species. Biology Letters.  ISSN 1744-9561. . doi: 10.1098/rsbl.2017.0240 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lai, Floriana; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Bernier, Nicholas J; Miller, Gabrielle; Munday, Philip L; Nilsson, Göran Erik & Nilsson, Goran E (2017). Responses of neurogenesis and neuroplasticity related genes to elevated CO2 levels in the brain of three teleost species. Biology Letters.  ISSN 1744-9561.  13(8) . doi: 10.1098/rsbl.2017.0240 Vis sammendrag
 • Lefevre, Sjannie; McKenzie, David J. & Nilsson, Göran E. (2017). Models projecting the fate of fish populations under climate change need to be based on valid physiological mechanisms. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  23(9), s 3449- 3459 . doi: 10.1111/gcb.13652 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lefevre, Sjannie; Stecyk, Jonathan Anthony William; Torp, May-Kristin; Løvold, Lisa Yuen; Sørensen, Christina; Johansen, Ida Beitnes; Stensløkken, Kåre-Olav; Couturier, Christine Stephanie; Sloman, Katherine A. & Nilsson, Göran Erik (2017). Re-oxygenation after anoxia induces brain cell death and memory loss in the anoxia-tolerant crucian carp. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  220(21), s 3883- 3895 . doi: 10.1242/jeb.165118 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Poleo, Antonio; Scholden, Joachim; Sørensen, Jørgen & Nilsson, Göran Erik (2017). The high tolerance to aluminum in crucian crap (Carcassius carcassius) is associated with its ability to avoid hypoxia. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(6) . doi: 10.1371/journal.pone.0179519 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lai, Floriana; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Jutfelt, Fredrik & Nilsson, Göran Erik (2016). Expression of genes involved in brain GABAergic neurotransmission in three-spined stickleback exposed to near-future CO2. Conservation Physiology.  ISSN 2051-1434.  4(1) . doi: 10.1093/conphys/cow068
 • Mckenzie, David J.; Axelsson, Michael; Chabot, Denis; Claireaux, Guy; Cooke, Steven J.; Corner, Richard A.; De Boeck, Gudrun; Domenici, Paolo; Guerreiro, Pedro M.; Hamer, Bojan; Jørgensen, Christian; Killen, Shaun S.; Lefevre, Sjannie; Marras, Stefano; Michaelidis, Basil; Nilsson, Göran Erik; Peck, Myron A.; Perez-Ruzafa, Angel; Rijnsdorp, Adriaan D.; Shiels, Holly A.; Steffensen, John F.; Svendsen, Jon C.; Svendsen, Morten B. S.; Teal, Lorna R.; van der Meer, Jaap; Wang, Tobias; Wilson, Jonathan M.; Wilson, Rod W. & Metcalfe, Julian D. (2016). Conservation physiology of marine fishes: state of the art and prospects for policy. Conservation Physiology.  ISSN 2051-1434.  4(1) . doi: 10.1093/conphys/cow046
 • Nilsson, Göran Erik & Lefevre, Sjannie (2016). Physiological challenges to fishes in a warmer and acidified future. Physiology.  ISSN 1548-9213.  31(6), s 409- 417 . doi: 10.1152/physiol.00055.2015
 • Regan, Matthew D.; Turko, Andy J.; Heras, Joseph; Andersen, Mads Kuhlmann; Lefevre, Sjannie; Wang, Tobias; Bayley, Mark; Brauner, Colin J.; Huong, Do Thi Thanh; Phuong, Nguyen Thanh & Nilsson, Göran Erik (2016). Ambient CO2, fish behaviour and altered GABAergic neurotransmission: Exploring the mechanism of CO2-altered behaviour by taking a hypercapnia dweller down to low CO2 levels. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  219(1), s 109- 118 . doi: 10.1242/jeb.131375
 • Schunter, Celia; Welch, Megan J; Ryu, Taewoo; Zhang, Huoming; Berumen, Michael L; Nilsson, Göran Erik; Munday, Philip L & Ravasi, Timothy (2016). Molecular signatures of transgenerational response to ocean acidification in a species of reef fish. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  6(11), s 1014- 1018 . doi: 10.1038/nclimate3087
 • Lai, Floriana; Jutfelt, Fredrik & Nilsson, Goran Erik (2015). Altered neurotransmitter function in CO2-exposed stickleback (Gasterosteus aculeatus): a temperate model species for ocean acidification research. Conservation Physiology.  ISSN 2051-1434.  3(1), s 1- 6 . doi: 10.1093/conphys/cov018
 • Lefevre, Sjannie; Watson, Sue-Ann; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2015). Will jumping snails prevail? Influence of near-future CO2, temperature and hypoxia on respiratory performance in the tropical conch Gibberulus gibberulus gibbosus. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  218(19), s 2991- 3001 . doi: 10.1242/jeb.120717
 • Nilsson, Göran Erik; Vaage, Ingvar Jarle & Stensløkken, Kåre-Olav (2015). Oxygen- and temperature-dependent expression of survival protein kinases in crucian carp (carassius carassius) heart and brain. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  308(1), s R50- R61 . doi: 10.1152/ajpregu.00094.2014
 • Wilkie, Michael; Stecyk, Jonathan Anthony William; Couturier, Christine Stephanie; Sidhu, Sanya; Sandvik, Guro Katrine & Nilsson, Göran Erik (2015). Reversible brain swelling in crucian carp (Carassius carassius) and goldfish (Carassius auratus) in response to high external ammonia and anoxia. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  184, s 65- 75 . doi: 10.1016/j.cbpa.2014.12.038
 • Anttila, K; Couturier, Christine Stephanie; Øverli, Øyvind; Johnsen, Arild; Marthinsen, Gunnhild; Nilsson, Göran Erik & Farrell, Anthony P. (2014). Atlantic salmon show capability for cardiac acclimation to warm temperatures. Nature Communications.  ISSN 2041-1723.  5 . doi: 10.1038/ncomms5252
 • Bowden, A.J.; Gardiner, N.M.; Couturier, Christine Stephanie; Stecyk, Jonathan Anthony William; Nilsson, Göran Erik; Munday, P.L. & Rummer, J.L. (2014). Alterations in gill structure in tropical reef fishes as a result of elevated temperatures. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  175(1), s 64- 71 . doi: 10.1016/j.cbpa.2014.05.011
 • Chivers, Douglas P.; McCormick, Mark I.; Nilsson, Göran Erik; Munday, Philip L.; Watson, Sue-Ann; Meekan, Mark G.; Mitchell, Matthew D.; Corkill, Katherine C. & Ferrari, Maud C.O. (2014). Impaired learning of predators and lower prey survival under elevated CO2: a consequence of neurotransmitter interference. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(2), s 515- 522 . doi: 10.1111/gcb.12291
 • Chung, Wen-Sung; Marshall, N. Justin; Watson, Sue-Ann; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2014). Ocean acidification slows retinal function in a damselfish through interference with GABAA receptors. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  217(3), s 323- 326 . doi: 10.1242/jeb.092478
 • Lefevre, Sjannie; Damsgaard, Christian; Pascale, Desirae R.; Nilsson, Göran Erik & Stecyk, Jonathan Anthony William (2014). Air breathing in the Arctic: influence of temperature, hypoxia, activity and restricted air access on respiratory physiology of the Alaska blackfish Dallia pectoralis. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  217(24), s 4387- 4398 . doi: 10.1242/jeb.105023
 • Rummer, Jodie L.; Couturier, Christine Stephanie; Stecyk, Jonathan Anthony William; Gardiner, N.M.; Kinch, Jeff P.; Nilsson, Göran Erik & Munday, Philip L. (2014). Life on the edge: thermal optima for aerobic scope of equatorial reef fishes are close to current day temperatures. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(4), s 1055- 1066 . doi: 10.1111/gcb.12455
 • Stensløkken, Kåre-Olav; Ellefsen, Stian; Vasieva, Olga; Fang, Youhan; Farrell, Anthony P.; Olohan, Lisa; Vaage, Ingvar Jarle; Nilsson, Göran Erik & Cossins, Andrew R. (2014). Life without Oxygen: Gene Regulatory Responses of the Crucian Carp (Carassius carassius) Heart Subjected to Chronic Anoxia. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0109978 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Christina; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2014). Aerobic vs. anaerobic scope: Sibling species of fish indicate that temperature dependence of hypoxia tolerance can predict future survival. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  20(3), s 724- 729 . doi: 10.1111/gcb.12399
 • Couturier, Christine Stephanie; Stecyk, Jonathan Anthony William; Rummer, Jodie L.; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2013). Species-specific effects of near-future CO2 on the respiratory performance of two tropical prey fish and their predator. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  166(3), s 482- 489 . doi: 10.1016/j.cbpa.2013.07.025
 • Lardon, Isabelle; Nilsson, Göran Erik; Stecyk, Jonathan Anthony William; Vu, Trung Nghia; Laukens, Kris; Dommisse, Roger & De Boeck, Gudrun (2013). H-1-NMR study of the metabolome of an exceptionally anoxia tolerant vertebrate, the crucian carp (Carassius carassius). Metabolomics.  ISSN 1573-3882.  9(2), s 311- 323 . doi: 10.1007/s11306-012-0448-y
 • Rummer, Jodie L.; Stecyk, Jonathan Anthony William; Couturier, Christine Stephanie; Watson, Sue-Ann; Nilsson, Göran Erik & Munday, Philip L. (2013). Elevated CO2 enhances aerobic scope of a coral reef fish. Conservation Physiology.  ISSN 2051-1434.  1(1) . doi: 10.1093/conphys/cot023 Vis sammendrag
 • Thompson, John W.; Nilsson, Göran Erik & Perez-Pinzon, Miguel A (2013). Anoxia resistance in lower and higher vertebrates, In Jeffrey M Gidday; Miguel A Perez-Pinzon & John H. Zhang (ed.),  Innate Tolerance in the CNS.  Springer.  ISBN 978-1-4419-9694-7.  Chapter 2.  s 19 - 35
 • Tomter, Ane Berg; Zoppellaro, Giorgio; Andersen, Niels Højmark; Hersleth, Hans-Petter; Hammerstad, Marta; Røhr, Åsmund Kjendseth; Sandvik, Guro Katrine; Strand, Kari Røren; Nilsson, Göran Erik; Bell, Caleb B.; Barra, Anne-Laure; Blasco, Emmanuelle; Le Pape, Laurent; Solomon, Edward I. & Andersson, K. Kristoffer (2013). Ribonucleotide reductase class I with different radical generating clusters. Coordination chemistry reviews.  ISSN 0010-8545.  257(1), s 3- 26 . doi: 10.1016/j.ccr.2012.05.021 Vis sammendrag
 • Watson, Sue; Lefevre, Sjannie; McCormick, Mark I.; Domenici, Paolo; Nilsson, Göran Erik & Munday, Philip L. (2013). Marine mollusc predator-escape behaviour altered by near-future carbon dioxide levels. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences.  ISSN 0962-8452.  281(1774) . doi: 10.1098/rspb.2013.2377
 • Wilson, Christopher M.; Stecyk, Jonathan Anthony William; Couturier, Christine Stephanie; Nilsson, Göran Erik & Farrell, Anthony P. (2013). Phylogeny and effects of anoxia on hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel gene expression in the heart of a primitive chordate, the Pacific hagfish (Eptatretus stoutii). Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  216(23), s 4462- 4472 . doi: 10.1242/​jeb.094912 Vis sammendrag
 • Johansen, Ida Beitnes; Sørensen, Christina; Sandvik, Guro Katrine; Nilsson, Göran Erik; Höglund, Erik; Bakken, Morten & Øverli, Øyvind (2012). Neural plasticity is affected by stress and heritable variation in stress coping style. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D:Genomics and Proteomics.  ISSN 1744-117X.  7(2), s 161- 171 . doi: 10.1016/j.cbd.2012.01.002
 • Ellefsen, Stian; Bliksøen, Marte; Rutkovskiy, Arkady; Johansen, Ida Beitnes; Kaljusto, Mari-Liis; Nilsson, Göran Erik; Vaage, Ingvar Jarle & Stensløkken, Kåre-Olav (2012). Per-unit-living tissue normalization of real-time RT-PCR data in ischemic rat hearts. Physiological Genomics.  ISSN 1094-8341.  44(12), s 651- 656 . doi: 10.1152/physiolgenomics.00004.2012
 • Munday, Philip L.; McCormick, Mark I. & Nilsson, Göran Erik (2012). Impact of global warming and rising CO2 levels on coral reef fishes: what hope for the future?. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  215(22), s 3865- 3873 . doi: 10.1242/jeb.074765
 • Nilsson, Göran Erik; Dixson, Danielle L.; Domenici, Paolo; McCormick, Mark I.; Sørensen, Christina; Watson, Sue-Ann & Munday, Philip L. (2012). Near-future carbon dioxide levels alter fish behaviour by interfering with neurotransmitter function. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  2(3), s 201- 204 . doi: 10.1038/NCLIMATE1352
 • Nilsson, Göran Erik; Dymowska, Agnieszka Karolina & Stecyk, Jonathan Anthony William (2012). New insights into the plasticity of gill structure. Respiratory Physiology & Neurobiology.  ISSN 1569-9048.  184(3), s 214- 222 . doi: 10.1016/j.resp.2012.07.012
 • Sandvik, Guro Katrine; Nilsson, Göran Erik & Jensen, Frank B. (2012). Dramatic increase of nitrite levels in hearts of anoxia-exposed crucian carp supporting a role in cardioprotection. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  302(4), s R468- R477 . doi: 10.1152/ajpregu.00538.2011
 • Sandvik, Guro Katrine; Tomter, Ane Berg; Bergan, Jonas; Zoppellaro, Giorgio; Barra, Anne-Laure; Røhr, Åsmund Kjendseth; Kolberg, Matthias; Ellefsen, Stian; Andersson, K. Kristoffer & Nilsson, Göran Erik (2012). Studies of Ribonucleotide Reductase in Crucian Carp-An Oxygen Dependent Enzyme in an Anoxia Tolerant Vertebrate. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0042784 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stecyk, Jonathan Anthony William; Couturier, Christine; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Ellefsen, Stian & Nilsson, Göran Erik (2012). Quantification of heat shock protein mRNA expression in warm and cold anoxic turtles (Trachemys scripta) using an external RNA control for normalization. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D:Genomics and Proteomics.  ISSN 1744-117X.  7(1), s 59- 72 . doi: 10.1016/j.cbd.2011.11.001
 • Sørensen, Christina; Nilsson, Göran Erik; Summers, Cliff H. & Øverli, Øyvind (2012). Social stress reduces forebrain cell proliferation in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Behavioural Brain Research.  ISSN 0166-4328.  227(2), s 311- 318 . doi: 10.1016/j.bbr.2011.01.041
 • Donelson, Jennifer M.; Munday, Philip L.; McCormick, Mark I. & Nilsson, Göran Erik (2011). Acclimation to predicted ocean warming through developmental plasticity in a tropical reef fish. Global Change Biology.  ISSN 1354-1013.  17(4), s 1712- 1719 . doi: 10.1111/j.1365-2486.2010.02339.x
 • Johansen, Ida Beitnes; Lunde, Ida Gjervold; Røsjø, Helge; Christensen, Geir Arve; Nilsson, Göran Erik; Bakken, Morten & Øverli, Øyvind (2011). Cortisol response to stress is associated with myocardial remodeling in salmonid fishes. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  214(8), s 1313- 1321 . doi: 10.1242/jeb.053058
 • Johansen, Ida Beitnes; Sandvik, Guro Katrine; Nilsson, Göran Erik; Bakken, Morten & Øverli, Øyvind (2011). Cortisol receptor expression differs in the brains of rainbow trout selected for divergent cortisol responses. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D:Genomics and Proteomics.  ISSN 1744-117X.  6(2), s 126- 132 . doi: 10.1016/j.cbd.2010.11.002
 • Stecyk, Jonathan Anthony William; Larsen, Bent Collert & Nilsson, Göran Erik (2011). Intrinsic contractile properties of the crucian carp (Carassius carassius) heart during anoxic and acidotic stress. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  301(4), s R1132- R1142 . doi: 10.1152/ajpregu.00372.2010
 • Sørensen, Christina; Bohlin, Linda Catrine; Øverli, Øyvind & Nilsson, Göran Erik (2011). Cortisol reduces cell proliferation in the telencephalon of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Physiology and Behavior.  ISSN 0031-9384.  102(5), s 518- 523 . doi: 10.1016/j.physbeh.2010.12.023
 • Gardiner, NM; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2010). Counter-Gradient Variation in Respiratory Performance of Coral Reef Fishes at Elevated Temperatures. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  5(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0013299
 • Gorr, Thomas A.; Wichmann, D; Hu, J; Hermes-Lima, M; Welker, AF; Terwilliger, N; Wren, JF; Viney, M; Morris, S; Nilsson, Göran Erik; Deten, A*; Soliz, J & Gassmann, Max (2010). Hypoxia Tolerance in Animals: Biology and Application. Physiological and Biochemical Zoology.  ISSN 1522-2152.  83(5), s 733- 752 . doi: 10.1086/648581
 • Lopez-Barneo, J; Nurse, C.A.; Nilsson, Göran Erik; Buck, L.T.; Gassmann, Max & Bogdanova, A. Yu. (2010). First Aid Kit for Hypoxic Survival: Sensors and Strategies. Physiological and Biochemical Zoology.  ISSN 1522-2152.  83(5), s 753- 763 . doi: 10.1086/651584
 • Nilsson, Göran Erik; Nilsson, Sara Østlund & Munday, PL (2010). Effects of elevated temperature on coral reef fishes: Loss of hypoxia tolerance and inability to acclimate. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  156(4), s 389- 393 . doi: 10.1016/j.cbpa.2010.03.009
 • Nilsson, Gøran Erik (2010). Introduction: why we need oxygen, In Gøran Erik Nilsson (ed.),  Respiratory Physiology of Vertebrates.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-87854-8.  Chapter 1.  s 3 - 13
 • Nilsson, Gøran Erik (2010). Surviving without any oxygen, In Gøran Erik Nilsson (ed.),  Respiratory Physiology of Vertebrates.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-87854-8.  Chapter 9.  s 300 - 328
 • Nilsson, Gøran Erik & Randall, David J. (2010). Adaptations to hypoxia in fishes, In Gøran Erik Nilsson (ed.),  Respiratory Physiology of Vertebrates.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-87854-8.  Chapter 5.  s 131 - 173
 • Stecyk, Jonathan Anthony William; Skovgaard, Nini; Nilsson, Göran Erik & Wang, Tobias (2010). Vasoactivity of hydrogen sulfide in normoxic and anoxic turtles (Trachemys scripta). American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  298(5), s R1225- R1239 . doi: 10.1152/ajpregu.00521.2009
 • Stensløkken, Kåre-Olav; Ellefsen, Stian; Larsen, Helene Kile; Vaage, Ingvar Jarle & Nilsson, Göran Erik (2010). Expression of heat shock proteins in anoxic crucian carp (Carassius carassius): support for cold as a preparatory cue for anoxia. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  298(6), s R1499- R1508 . doi: 10.1152/ajpregu.00675.2009
 • Utne-Palm, Anne Christine; Salvanes, Anne Gro Vea; Currie, Bronwen; Kaartvedt, Stein; Nilsson, Göran Erik; Braithwaite, Victoria Anne; Stecyk, Jonathan Anthony William; Hundt, Matthias; van der Bank, Megan; Flynn, Bradley; Sandvik, Guro Katrine; Klevjer, Thor A.; Sweetman, Andrew Kvassnes; Brüchert, Volker; Pittman, Karin; Peard, Kathleen R; Lunde, Ida Gjervold; Strandabø, Rønnaug & Gibbons, Mark J (2010). Trophic Structure and Community Stability in an Overfished Ecosystem. Science.  ISSN 0036-8075.  329(5989), s 333- 336 . doi: 10.1126/science.1190708
 • von Krogh, Kristine; Sørensen, Christina; Nilsson, Göran Erik & Øverli, Øyvind (2010). Forebrain cell proliferation, behavior, and physiology of zebrafish, Danio rerio, kept in enriched or barren environments. Physiology and Behavior.  ISSN 0031-9384.  101(1), s 32- 39 . doi: 10.1016/j.physbeh.2010.04.003
 • Ellefsen, Stian; Stensløkken, Kåre-Olav; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Kristensen, Tom & Nilsson, Gøran Erik (2009). Expression of genes involved in GABAergic neurotransmission in anoxic crucian carp brain (Carassius carassius). Physiological Genomics.  ISSN 1094-8341.  36(2), s 61- 68 . doi: 10.1152/physiolgenomics.90301.2008
 • Mitrovic, Dejana; Dymowska, Agnieszka Karolina; Nilsson, Gøran Erik & Perry, Steve F. (2009). Physiological consequences of gill remodeling in goldfish (Carassius auratus) during exposure to long-term hypoxia. American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology.  ISSN 0363-6119.  297, s R224- R234 . doi: 10.1152/ajpregu.00189.2009
 • Munday, Philip L; Crawley, Natalie & Nilsson, Gøran Erik (2009). Interacting effects of elevated temperature and ocean acidification on the aerobic performance of coral reef fishes. Marine Ecology Progress Series.  ISSN 0171-8630.  388, s 235- 242 . doi: 10.3354/meps08137

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsson, Gøran Erik (ed.) (2010). Respiratory Physiology of Vertebrates. Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-87854-8.  334 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Munday, Philip L.; Dixson, Danielle L.; Welch, Megan J; Chivers, Douglas P.; Domenici, Paolo; Grosell, Martin; Heuer, Rachael M.; Jones, Geoffrey Paul; McCormick, Mark I.; Meekan, Mark; Nilsson, Göran Erik; Ravasi, Timothy & Watson, Sue-Ann (2020). Methods matter in repeating ocean acidification studies. Nature.  ISSN 0028-0836.  586, s E20- E24 . doi: 10.1038/s41586-020-2803-x
 • Boyd, Philip W.; Collins, Sinead; Dupont, Sam; Fabricius, Katharina; Gattuso, Jean-Pierre; Havenhand, Jonathan; Hutchins, David A.; McGraw, Christina M.; Riebesell, Ulf; Vichi, Marcello; Biswas, Haimanti; Ciotti, Aurea; Dillingham, P.; Gao, Kunshan; Gehlen, Marion; Hurd, Catriona L.; Kurihara, Haruko; Navarro, Jorge; Nilsson, Göran Erik; Passow, Uta & Pörtner, Hans-Otto (2019). SCOR WG149 Handbook to support the SCOR Best Practice Guide for ‘Multiple Drivers’ Marine Research.
 • Lefevre, Sjannie; Lau, Gigi Yik Chee; Dahl, Helge-Andre & Nilsson, Göran Erik (2019). Crucian carp: mitochondria, anoxia and reoxygenation.
 • Lefevre, Sjannie; Lau, Gigi Yik Chee; Dahl, Helge-Andre & Nilsson, Göran Erik (2019). Re-oxygenation resilience - the other aspect of the crucian carp’s anoxia tolerance.
 • Lefevre, Sjannie; McKenzie, David J. & Nilsson, Göran Erik (2019). Global warming and future fish size: thoughts on the gill-oxygen limitation hypothesis.
 • Jutfelt, Fredrik; Norin, Tommy; Ern, Rasmus; Overgaard, Johannes; Wang, Tobias; McKenzie, David J.; Lefevre, Sjannie; Nilsson, Göran Erik; Metcalfe, Neil B.; Hickey, Anthony J.R.; Brijs, Jeroen; Speers-Roesch, Ben; Roche, Dominique G.; Gamperl, A. Kurt; Raby, Graham D.; Morgan, Rachael; Esbaugh, Andrew J.; Gräns, Albin; Axelsson, Michael; Ekström, Andreas; Sandblom, Erik; Binning, Sandra A.; Hicks, James W.; Seebacher, Frank; Jørgensen, Christian; Killen, Shaun S.; Schulte, Patricia M. & Clark, Timothy D. (2018). Oxygen- and capacity-limited thermal tolerance: blurring ecology and physiology. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  221(1) . doi: 10.1242/jeb.169615
 • Nilsson, Göran Erik (2015). Vertebrates that survive without oxygen - what help do they get from gene expression, genes and genomes?.
 • Fagernes, Cathrine Elisabeth; Ellefsen, Stian & Nilsson, Göran Erik (2014). Molecular background of ethanol production in anoxia tolerant fish. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1483.
 • Lefevre, Sjannie; Stecyk, Jonathan A. W.; Torp, May-Kristin & Nilsson, Göran Erik (2014). HOW TOLERANT IS AN ANOXIA-TOLERANT VERTEBRATE?. Vis sammendrag
 • Lefevre, Sjannie; Watson, Sue-Ann; Munday, Philip L. & Nilsson, Göran Erik (2014). Golbal warming: Will jumping snails prevail?.
 • Munday, Philip L.; Watson, Sue-Ann; Chung, Wen-Sung; Marshall, N. Justin & Nilsson, Göran Erik (2014). Response to 'The importance of accurate CO2 dosing and measurement in ocean acidification studies'. Journal of Experimental Biology.  ISSN 0022-0949.  217(10), s 1828- 1829 . doi: 10.1242/jeb.105890
 • Nilsson, Göran Erik (2014). Cardiorespiratory Performance in Anoxia Tolerant Fish and Reptiles.
 • Hammerstad, Marta; Tomter, Ane Berg; Hersleth, Hans-Petter; Røhr, Åsmund Kjendseth; Zoppellaro, Giorgio; Andersen, Niels Højmark; Sandvik, Guro Katrine; Nilsson, Göran Erik; Barra, Anne-Laure; Högbom, Martin; Graslund, Astrid & Andersson, K. Kristoffer (2013). Studies of the tyrosyl radicals and metal clusters in R2 of class Ia and Ib ribonucleotide reductase.
 • Tomter, Ane Berg; Zoppellaro, Giorgio; Hammerstad, Marta; Barra, Anne-Laure; Sandvik, Guro Katrine; Andersen, Niels Højmark; Røhr, Åsmund Kjendseth; Bergan, Jonas; Ellefsen, Stian; Nilsson, Göran Erik; Bell, Caleb B.; Schmitzberger, Florian; Nordlund, Pär; Solomon, Edward I. & Andersson, K. Kristoffer (2013). Spectroscopic and DFT studies of the tyrosyl radicals in R2F/R2/p53R2 subunits of ribonucleotide reductase. Vis sammendrag
 • Tomter, Ane Berg; Zoppellaro, Giorgio; Hersleth, Hans-Petter; Andersen, Niels Højmark; Barra, Anne-Laure; Sandvik, Guro Katrine; Røhr, Åsmund Kjendseth; Nilsson, Göran Erik; Bell, Caleb B.; Schmitzberger, Florian; Nordlund, Pär; Solomon, Edward I. & Andersson, K. Kristoffer (2013). Spectroscopic, structural and DFT studies of the tyrosyl radicals in R2F/R2/p53R2 subunits of ribonucleotide reductase. NBS-nytt.  ISSN 0801-3535.  1, s 74- 74 Vis sammendrag
 • Couturier, Christine Stephanie; Øverli, Øyvind & Nilsson, Göran Erik (2012). Aerob kapasitet hos laks i en varmere fremtid: En sammenligning mellom norske og franske laksepopulasjoner.
 • Johansen, Ida Beitnes; Lunde, Ida Gjervold; Vindas, Marco Antonio; Stecyk, Jonathan Anthony William; Røsjø, Helge; Christensen, Geir Arve; Bakken, Morten; Nilsson, Göran Erik & Øverli, Øyvind (2012). Stresshormonet kortisol induserer hjertevekst hos laksefisk.
 • Tomter, Ane Berg; Zoppellaro, Giorgio; Hammerstad, Marta; Barra, Anne-Laure; Sandvik, Guro Katrine; Andersen, Niels Højmark; Røhr, Åsmund Kjendseth; Nilsson, Göran Erik; Nordlund, Pär; Solomon, Edward I. & Andersson, K. Kristoffer (2012). Spectroscopic and dft studies of the tyrosyl radicals in R2F/R2/p53R2 subunits of ribonucleotide reductase. Vis sammendrag
 • Andersson, K. Kristoffer; Tomter, Ane Berg; Zoppellaro, Giorgio; Barra, Anne-Laure; Sandvik, Guro Katrine; Andersen, Niels Højmark; Røhr, Åsmund Kjendseth; Bergan, Jonas; Ellefsen, Stian; Bell, Caleb B.; Schmitzberger, Florian; Nordlund, Pär; Solomon, Edward I. & Nilsson, Göran Erik (2011). Spectroscopic and DFT Studies of the Tyrosyl Radicals and the Binuclear Metal-ion Sites in R2F/R2 subunits of Ribonucleotide Reductase. Journal of Biological Inorganic Chemistry.  ISSN 0949-8257.  16, s S417- S417 . doi: 10.1007/s00775-011-0862-z Vis sammendrag
 • Sørensen, Christina; Øverli, Øyvind & Nilsson, Göran Erik (2011). Regulation of brain cell proliferation in fish.
 • Mommsen, Thomas P.; Nilsson, Gøran Erik & Walsh, Patrick J. (2010). CBP turns fifty. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D:Genomics and Proteomics.  ISSN 1744-117X.  5(1), s 10- 11 . doi: 10.1016/j.cbd.2009.12.002
 • Mommsen, TP; Nilsson, Gøran Erik & Walsh, PJ (2010). CBP turns fifty. Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology.  ISSN 1096-4959.  155(1), s 10- 11 . doi: 10.1016/j.cbpb.2009.10.011
 • Mommsen, TP; Nilsson, Gøran Erik & Walsh, PJ (2010). CBP turns fifty. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  155(1), s 10- 11 . doi: 10.1016/j.cbpa.2009.10.028
 • Sandvik, Guro Katrine; Tomter, Ane Berg; Røhr, Åsmund Kjendseth; Zoppellaro, Giorgio; Andersen, Niels Højmark; Bergan, Jonas; Ellefsen, Stian; Barra, Anne-Laure; Nilsson, Gøran Erik & Andersson, K. Kristoffer (2010). Class I Ribonucleotide reductase in an anoxia tolerant vertebrate, the crucian carp. Vis sammendrag
 • Sandvik, Guro Katrine; Tomter, Ane Berg; Røhr, Åsmund Kjendseth; Zoppellaro, Giorgio; Andersen, Niels Højmark; Bergan, Jonas; Ellefsen, Stian; Barra, Anne-Laure; Nilsson, Gøran Erik & Andersson, K. Kristoffer (2010). Class I Ribonucleotide reductase in an anoxia tolerant vertebrate, the crucian carp. Vis sammendrag
 • Tomter, Ane Berg; Barra, Anne-Laure; Sandvik, Guro Katrine; Zoppellaro, Giorgio; Andersen, Niels Højmark; Røhr, Åsmund Kjendseth; Bergan, Jonas; Ellefsen, Stian; Nilsson, Göran Erik; Bell III, Caleb; Schmitzberger, Florian; Nordlund, Pär; Solomon, Edward I. & Andersson, K. Kristoffer (2010). Spectroscopic and HF-EPR studies of the tyrosyl radical and the binuclear iron site of the R2F/R2 subunits of ribonucleotide reductase. Vis sammendrag
 • Couturier, Christine; Nilsson, Gøran Erik; Prentice, HM; Milton, SL; Fagernes, Cathrine Elisabeth; Stecyk, Jonathan Anthony William; Stensløkken, Kåre-Olav; Sandvik, Guro Katrine & Ellefsen, Stian (2009). Gene expression in anoxic turtle brain. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  153A(2), s S101- S101 . doi: 10.1016/j.cbpa.2009.04.127
 • Johansen, Ida Beitnes; Sandvik, Guro Katrine; Nilsson, Gøran Erik & Øverli, Øyvind (2009). Effect of selection for stress responsiveness on neural plasticity: A gene expression study. Comparative Biochemistry and Physiology A.  ISSN 1095-6433.  153A(2), s S92- S92 . doi: 10.1016/j.cbpa.2009.04.094
 • Nilsson, Gøran Erik (2009, 09. februar). Karussens liv under isen. [TV].  NRK1 Ut i Naturen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:45 - Sist endret 22. juni 2016 11:23