English version of this page

Utdanningsutvalget ved Institutt for biovitenskap

Utdanningsutvalget arbeider med overordnede, langsiktige mål og oppgaver som angår den generelle utdanningen ved instituttet, for eksempel undervisning, struktur og innhold i utdanningen.

I dette arbeidet tar Utdanningsutvalget imot innspill fra alle som er engasjert i undervisningen ved instituttet. Innkallinger og referater i venstremargen.

Forslag til saker kan sendes til Ketil Hylland

Sammensetning:

  • Ketil Hylland, Utdanningsleder og møteleder
  • Kristian Gundersen, FYSCELL
  • Geir Hestmark, CEES
  • Hans-Petter Hersleth, BMB
  • Dirk Linke, EVOGENE
  • Tom Andersen, AQVA
  • Anneleen Kool, Naturhistorisk museum
  • Torill Rørtveit, Studieadministrasjonen
  • Pia Merete Eriksen, Studentrepresentant
  • My Hanh Tu, Studieleder og referent

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Publisert 13. feb. 2013 13:59 - Sist endret 3. sep. 2021 14:33