English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet ved IBV

Vi tar HMS på alvor ved Insitutt for biovitenskap. Arbeids- og læringsmiljøet har stor betydning for mennesker som arbeider eller studerer ved institusjonen og en avgjørende betydning for deres trivsel.

HMS-mål på IBV

Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Instituttet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Alt arbeide skal være i tråd med UiOs overordnete målsettinger og følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendinger
  • Det byggest en felles HMS-kultur som bidrar til at de tilsatte opplever arbeidsplassen som helsefremmende
  • Ser til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyller lovepålagte krav
  • Alt lab- og feltarbeid skal risikovurderes i forkant

Si ifra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

Alle prosedyrene for Institutt for biovitenskap

Oversikt over alle UiOs HMS prosedyrer og lokale IBV HMS prosedyrer.

Fil:Kristine Bonnevies hus Blindern.jpg

HMS - Arbeidsmiljø

Overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø og danner grunnlaget for det systematiske HMS-arbeid.

Beredskapsplan

UiOs sentrale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

For studenter

Kildesortering ved MN

UiO skal gå fra 32 prosent til 80 prosent sortert avfall.

Kildesortering på MN

Sorteringsguide

 

Skal du reise i jobb eller studiesammenheng?

Alle ansatte og studenter som skal på reise skal kjenne til UiOs regler for reiser: generelle reiseråd, ikke relatert til selve feltarbeid.