English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet ved IBV

Vi tar HMS på alvor ved Insitutt for biovitenskap. Arbeids- og læringsmiljøet har stor betydning for mennesker som arbeider eller studerer ved institusjonen og en avgjørende betydning for deres trivsel.

HMS-mål på IBV

Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling. Instituttet vil også bygge på erfaringer fra gjennomførte arbeids- og læringsmiljø-undersøkelser når det gjelder forebyggende arbeidsmiljø og HMS arbeide.

  • Alt arbeide skal være i tråd med UiOs overordnete målsettinger og følger vedtatte policyer og prosedyrer
  • Studentar og tilsette har et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på førebygging av uønskte hendinger
  • Det byggest en felles HMS-kultur som bidrar til at de tilsatte opplever arbeidsplassen som helsefremmende
  • Ser til at HMS-arbeidet utvikles for å oppfyller lovepålagte krav
  • Alt lab- og feltarbeid skal risikovurderes i forkant

Si ifra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentral UiO

22 85 66 66

Alle prosedyrene for Institutt for biovitenskap

Oversikt over alle UiOs HMS prosedyrer og lokale IBV HMS-prosedyrer.

Fil:Kristine Bonnevies hus Blindern.jpg

HMS – Arbeidsmiljø

Overordnede føringer, felles prosedyrer og verktøy som skal sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø og danner grunnlaget for det systematiske HMS-arbeid.

Beredskapsplan

UiOs sentrale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

For studenter

Kildesortering ved MN

Skal du reise i jobb eller studiesammenheng?

Alle ansatte og studenter som skal på reise skal kjenne til UiOs regler for reiser: generelle reiseråd, ikke relatert til selve feltarbeid.