English version of this page

Skal du reise i jobb eller studiesammenheng?

Alle ansatte og studenter som skal på reise skal kjenne til UiOs regler for reiser: generelle reiseråd, ikke relatert til selve feltarbeid.

I forbindelse med planlegging og forberedelse av reiser i utlandet er det i de sentrale beredskapsplaner beskrevet følgende tiltak om skal bekjentgjøres til studenter og ansatte. For felt er det egne prosedyrer, se egne nettsider.

Ansatte

For ansatte er det beskrevet hva du må gjøre før, ved bestilling, under og etter reisen se  http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/reise/

Studenter

For studenter er det beskrevet hva du må gjøre før, reisen: http://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/for-avreise/

For studenter er det beskrevet hva du for å være trygg i utlandet: http://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/trygg-i-utlandet/

Forsikring

For ansatte og studenter sjekk alltid at du har nødvendig forsikring og eventulle nødvendige tilleggsforsikringer.

Ansvar

Det er leders ansvar ved enheten å sørge for at denne informasjonen er gitt og mottatt.

Det er ansatte ansvar å sørge at reglementet følges.

 

Publisert 31. mai 2017 09:18 - Sist endret 31. mai 2017 13:18