English version of this page

Kurssaler: regler og standard utrustning

Institutt for biovitenskap har 5 kurssaler.

Her finner du oversikt over HMS-regler og standard materiale - fra pipettespisser og hansker til mikroskop.

Generelle regler

 • Ikke mat og drikke
 • Bruk labfrakk, vernebriller, avtrekkskap om nødvending
 • Reager alltid på alarmer
 • Rydd opp etter deg
 • Benytt risikoavfallsbokser
 • Arbeidsflater rengjøres etter endt kurs.
 • Ta alltid av laboratoriefrakk og hansker før du forlater laboratoriet
 • Vask hendene
 • Nærmeste avfallsstasjon er i korridoren

Undervisere har ansvar for følgende

 • Opplæring før bruk av utstyr.
 • Kan ikke låne utstyr fra andre kurssaler.
 • Orden på felleslabbenker, og at utstyr settes tilbake på rett plass.
 • Støvhetter på mikroskop og luper etter bruk.
 • At avtrekkskapene holdes ryddige, og ikke benyttes til oppbevaring.
 • At risikoavfallsbokser må fjernes hver kursdag.
 • Tilstrekkelig med risikoavfallsbokser
 • At utstyret som skal lagres er merket godt, oppbevares i plastbokser på egnet plass.
 • Ta kontakt med undervisningslab.-koordinator.

Kurssalskoordinator

Ruby (Sathiaruby) Sivaganesh

 • Hovedansvar for undervisningslaboratorier ved Institutt for Biovitenskap, og tilrettelegging bruk av disse laboratoriene
 • Hovedansvar for innkjøp, samt service og vedlikehold av utstyr i undervisningslaboratorier

Bestilling av standard forbruksmateriale

Kurssalkoordinator bestiller inn standard forbruksmateriale for kurs.

Avtall møte med Kurssalkoordinator for gjennomgang av hva du trenger av standard utstyr til kurs i god tid før kurset starter. Gjerne semesteret før kursstart.

Bestilling av pipettesett

Kurssalkoordinator er ansvarlig for reservasjon av pipettesettene. Kurssalen har 4 ulike typer pipette sett.

Husk å være ute i god tid, for å sikre at pipetter er tilgjengelig.

Mikroskop som må forhåndsbestilles

Kurssalkoordinator er ansvarlig for reservasjon av mikroskop som ikke inngår som standardutrustning av kurssal. Det er 2 ulike mikroskopset som kan bestille.

Husk å være ute i god tid, for å sikre at pipetter er tilgjengelig.

Oversikt over pippettesett - volum og antall - se egen lenke.

Kurssaler