English version of this page

Kontakt HMS på IBV

Instituttleder

Leder har ansvaret for HMS-arbeidet.
Leder støttes av lokal HMS-koordinator, enhetens personalsjef, Enhet for HMS, Avdeling for personalstøtte og Eiendomsavdelingen.

HMS-koordinator (HMS-k)

Formålet med lokal HMS-koordinator-funksjonen er å bistå leder med å ivareta sitt HMS-ansvar.

Seksjonenes HMS-koordinator (HMS-i)

Formålet med seksjonenes HMS-koordinator-funksjonen er å bistå seksjonsleder med å ivareta sitt HMS-ansvar.

AKVA: Berit Kaasa

BMB: Su Qu

CEES: Nanna Winger Steen

EVOGENE: Cecilie Mathiesen

FYSCELL: Bård Mathiesen

FELT: Anders Herland

ALLERGENER OG In VIVO-arbeid: Ivan Myhre

KURSSALER: Sathiaruby Sivaganesh

Strålevernskoordinator

Formålet med en lokal strålevernskoordinator er å bistå leder med å ivareta sitt HMS-ansvar knyttet til strålevern.

Verneombud

Verneombud skal påse at HMS-arbeidet utføres på en god måte.

Alle Verneombud

Ledende verneombud: Vegard Iversen

Seksjonslederne på IBV

Leder har ansvaret for HMS-arbeidet i sin enhet
Seksjonsleder støttes av HMS-ingeniør.

AKVA: Alex Eiler

BMB: Rafal Ciosk

CEES: Kjetill S Jaksobsen

EVOGENE: Paul Grini

FYSCELL: Marianne Fyhn

ADMISTRASJONEN: Åshild Eftevåg