English version of this page

Areal ved MN

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

God dialog og tilbakemelding mellom enhetene og MN, samt mellom EA og MN er viktig for eiendomsavdelingen.

Status for prosjekter – innmeldte brukerbehov

Prosjektlisten oppdateres hvert tertial.

Si ifra! til Eiendomsavdelingen

Tjenester inkludert i leien

Eiendomsavdelingen utfører tjenestene mandag til fredag, 07:00 – 15:00, med mindre annet er opplyst. Tjenestene kan avvike noe i leide bygg.

Dialog mellom leier og Eiendomsavdelingen

For å kunne møte leier og brukerenhetenes behov best mulig, har EA opprettet ulike kanaler og møteplasser for god dialog mellom partene.