English version of this page

Areal ved IBV

Eiendomsavdelingen (EA) er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

God dialog og tilbakemelding mellom enhetene er viktig.

Si ifra! om bygningsskader knyttet til asbestfunn

I forbindelse med asbestfunn på KBH har vi laget et skjema der bruker kan melde inn skader på bygningsmasse. For best å koordinerer tilbakemelding ønsker vi at alle bruker dette skjema, istedenfor vanlig melding til EA. 

Asbestfunn i Kristine Bonnevies hus

Asbestsituasjonen i Kristine Bonnevies hus (KBH) har gitt opphav til et betydelig behov for informasjon. På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon.

Tjenester inkludert i leien

Eiendomsavdelingen utfører tjenestene mandag til fredag, 07:00 – 15:00, med mindre annet er opplyst. Tjenestene kan avvike noe i leide bygg.

Dialog mellom leier og EA

For å kunne møte leier og brukerenhetenes behov best mulig, har EA opprettet ulike kanaler og møteplasser for god dialog mellom partene.