English version of this page

Brannvern

Det overordnede målet med brannvern er å forhindre personskader og tap av store materielle verdier.

Eiendomsavdelingen ved UiO har ansvar for brannberedskapen ved Kristine Bonnevies hus.

Felles prosedyrer og verktøy som skal sikre forebyggende og bekjempende brannrutiner.

Brannvernansvarlig: Mouhammad Alshbib Avdelingsleder - Driftsområde Nedre Blindern

Branninstruks

Hva jeg må vite før jeg starter mitt arbeide på IBV

Fylles ut av Master studenter og ansatte.

Alle er ansvarlig for å holde denne informasjonen oppdatert.

Prosedyre for brannvernopplæring

Prosedyren skal sikre at ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Studenter skal motta tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.

Brukers ansvar

Tjenestebeskrivelsen for brannvern er basert på UiOs styringssystem for HMS- og brannvern som beskriver ansvar og oppgavefordelingen mellom bruker og EA.

Last ned på den sikre siden

På sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Bildet kan inneholde: tekst, font, rød, produkt, logo.

 

Andre nyttige lenker