English version of this page

Førstehjelp og beredskap

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen på 228 5 66 66, alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse. 
Vakt- og alarmsentralen på UiO er døgnbemannet.

Legehjelp ved ulykker

 • Vakt og alarmsentralen - 228 56666

 • Brann - 110

 • Politi - 112

 • Ambulanse - 113

Hjertestarter

Det finnes to hjertestartere på KBH

 • Vakt- og alarmssentralen i 1. etasje (ved heis A)
 • CEES administrasjonen i 3. etasje (3343)
Hjertestarterskilt
Hjertestarterskilt

I tillegg til disse finnes det hjertestartere på

 • Finse forskningsstasjon
 • Drøbak forskningsstasjon
 • Trygve Braarud (forskningsfartøy)

I IBVs hjertestarterprosedyre finner du informasjon om vedlikehold av hjertestartere.

Beredskapstavler

Beredskapstavle
Beredskapstavle

IBV har 8 beredskapstavler i KBH. På beredskapstavlene finner man nødnumre, brannteppe, førstehjelpsmappe og oppsamlingskit for kjemikalier. 

 

 • K: Heis A
 • UE: Heis A
 • 2.- 4. etasje: Heis A og heis D

I tillegg finnes det et båreskap i foajeen og i 4. etasje.

Beredskapsinformasjon

Universitet og høyskolesektoren har gått sammen om en felles løsning for opplæring og informasjon om beredskap. På den sikresiden finnes både som en applikasjon og en nettside.
Det gis forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon og hvordan du kan planlegge for å unngå en krisesituasjon.

Du finner informasjon om blant annet: