Prosedyre for hjertestartere ved IBV

Prosedyren skal sikre at hjertestarter plassert på Finse, i Drøbak og på forskningsfartøy kontrolleres jevnlig og at batteri blir skiftet i tide.

Som hovedregel skal personer gis opplæring i bruk av hjertestarter, men dersom uhellet er ute vil maskinen gi taleinstruks om hvordan man går frem.

Virkeområde

Denne prosedyren beskriver oppbevaring, kontroll og vedlikehold av hjertestarter, men omfatter ikke bruken av den. Dette dekkes av eget kurs i bruk av hjertestarter.

Ansvar

Instituttleder har overordnet ansvar for at instituttets hjertestartere oppbevares, kontrolleres og vedlikeholdes slik at beredskapen er tilgjengelig der de er utplassert. Videre er instituttleder ansvarlig for at det tilbys opplæring i bruk av hjertestartere.

Fremgangsmåte

Instituttet har utplassert hjertestarter på Finse, i Drøbak og på forskningsfartøy. Hjertestarteren skal være registrert i Hjertestarterregisteret og være lett tilgjengelig. Det skal utpekes en eller flere personer som har fått opplæring i bruk av hjertestarteren, og som kan kontrollere status jevnlig og foreta batteriskifte når det er påkrevd.

Status på hjertestarter anbefales sjekket til et fast tidspunkt, med et jevnt mellomrom. Eksempelvis hver mandag. Hvert utplasseringssted er ansvarlig for å etablere hensiktsmessige faste kontrolltidspunkt tilpasset bemanningen på stedet. Kontrollen skal loggføres.

For å sjekke status åpnes etuiet med hjertestarteren slik av selve hjertestarteren er synlig:

Bildet kan inneholde: hvit, lys, produkt, gul, bilhjulsystem.

På bildet vises statusfelt øverst, utløpsdato for batteri og plasseringen av batteriet.

Dersom statusdisplayet ikke viser «OK»

Dersom det ikke står «OK» i statusdisplayet virker ikke hjertestarteren slik den skal. Dersom det er problem med batteriet endrer statusfeltet seg fra «OK» til batterifeil:

Bildet kan inneholde: bilbelysning, støtfanger, motorkjøretøy, gul, automotive eksteriør.

Gjør følgende:

  1. Forsøk å ta batteriet helt ut og sett det inn igjen. Se om status endrer seg.
  2. Ta kontakt med HMS-koordinator og informer om problemet slik at service kan bestilles.

Du utløser batteriet ved å bruke knappen som er nederst til høyre på hjertestarteren:

Bildet kan inneholde: font, perifer, inndataenhet, dingser, laptop tilbehør.

Når det nærmer seg utløpsdato på batteriet

For å bestille batteribytte, ta kontakt med HMS-koordinator som vil bestille dette.

Dersom hjertestarteren har blitt brukt

Dersom hjertestarteren har blitt brukt til å gi støt skal den gjennom en sjekk, som inkluderer en analyse, samt at det skal nye elektroder på plass. Ta kontakt med HMS-koordinator for å bestille dette. Husk å melde fra om hendelsen i HMS-avvikssystemet.

Informasjon om hjertestarterens serienummer finnes på baksiden av hjertestarteren:

Bildet kan inneholde: materiell eiendom, font, gass, elektronisk apparat, audioutstyr.

 

Publisert 21. juni 2021 14:39 - Sist endret 21. juni 2021 14:39