Skolelaboratoriet for biologi

Skolelaboratoriet er et resurssenter innen biologi for lærere som underviser i realfag. Vi tilbyr etter- og videreutdanning av lærere, undervisning av skoleklasser og gratis undervisningsmateriell.

Etter- og videreutdanning

Vi arrangerer etter- og videreutdanningskurs for lærere i biologi og naturfag.

Skolebesøk

Er du lærer i videregående skole? Ta med biologielevene dine på besøk til oss.

Undervisningsmateriale

Vi har ulike hefter til bruk i biologi-undervisningen i skolen. 
 

Elevøvelser

Her har vi samlet flere enkle elevøvelser knyttet til læreplan i naturfag og biologi

Undervisningsfilmer

Vi har enkelte undervisningsfilmer tilgjengelig

Nettressurser

Her kommer det en liste med anbefalte nettressurser

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få informasjon om kurs og møter.

Påmelding nyhetsbrev